Skip to main content

Responsibilities

Teaching: Responsible Professor in Social Work Master's Programme at the Tampere University Pori Unit. Main teaching resposibilities: Master's Thesis seminar and supervision, Communities and Community Social Work, Doctoral studies in Social Work at the Pori Unit.

Research: Principal Investigator in projects Friendship as Potential? and Expressions and negotiations of solidarity and control. Co-researcher in several other projects. For details, see below ('Projects'). 

Publications and activities in TUNICRIS

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki  

https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki

Fields of expertise

Childhood and Youth Research, Young people's peer relationships, Friendship, Social capital, Social support, Social resources, Inclusion, Communities and Community Social Work, Qualitative and creative research methods

Selected publications

Korkiamäki, Riikka & Gilligan, Robbie (2020) Responding to misrecognition – A study with unaccompanied asylum-seeking minors. Chidren and Youth services Review 10.1016/j.childyouth.2020.105687.

Törmälehto, Erna & Korkiamäki, Riikka (2020) The Potential of Human–Horse Attachment in Creating Favorable Settings for Professional Care: A Study of Adolescents’ Visit to a Farm. Animals. 10, 9, 1707.

Korkiamäki, Riikka (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä . Nuorisotutkimus 37 (2), 36-52.

Kaukko Mervi, Korkiamäki Riikka, Kuusisto Anna-Kaisa (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa . Teoksessa Rutanen Niina & Vehkalahti Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 86-102.

Millei Zsuzsa, Korkiamäki Riikka & Mervi Kaukko (2019) ‘Arctic Childhoods' and mobilized differences - the mattering of skis and skates . Teoksessa Rautio Pauliina & Stenvall Elina (toim.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective . NewYork: Springer, 49-64.

Häkli •Jouni, Korkiamäki Riikka & Kallio Kirsipauliina (2018) ‘Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services . International Journal of Social Pedagogy 7 (1), 5.

Korkiamäki, Riikka (2018) Nuorten vertaissuhteet voimavarana . Haaste 18 (3), 12-14.

Korkiamäki, Riikka (2018) Yksin Suomessa: Ystävien suuri arvo. Julkaisussa Pienimäki Mari, Tuominen Jaakko & Kuusisto Anna-Kaisa (toim.) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa , 20-22.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2018) Kolmen kopla vai kolmiodraama - kuka tukee turvapaikanhakijaa ? Säikeitä 2018, 6-8.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2017) Maahanmuuttajatyön kansalliset velvoitteet, paikalliset toimijat ja turvapaikanhakijoiden kokemukset: sosiaalisen tuen näkökulma. Teoksessa Tuomi Pauliina (toim.) TiedeAreena 2017 . Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu 20.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendsh ip . Area 50, 74–82.

Korkiamäki, Riikka, Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä . Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, Riikka (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers' Peer Realationships at School . Open Journal of Social Sciences 4(9), 34-43.

Korkiamäki, Riikka (2016) Ystävyys potentiaalina? Vertaissuhteuden tunnustaminen näkökulmana nuorten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa. Teoksessa Sirpa Kannasoja ym. (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Sosiaalityön aika . Helsinki: Talentia ry/Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 71-76.

Korkiamäki, Riikka (2016) Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.

Korkiamäki, Riikka (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa J. Häkli ym. (toim.) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, 131-164.

Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (2015) Myönteinen tunnistaminen . Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in peer group . Open Journal of Depression 4(3), 125-135.

Korkiamäki, Riikka (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana . Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki:THL, Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoasiain neuvottelukeskus, 38-50.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä . Alue ja ympäristö 43(1):16-33.

Korkiamäki R. (2014). Ikätoverisuhteet voimavarana . Teoksessa Mononen K. et al. (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä – Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö, 57-59. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) julkaisuja, nro 46. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Korkiamäki, Riikka (2014) Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014 (1), 58-59.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa (lektio). Nuorisotutkimus 31 (3), 40-44.

Korkiamäki, Riikka (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa . Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137.

Latest publications

Faceless, voiceless child – Ethics of visual anonymity in research with children and young people

Korkiamäki, R. & Kaukko, M., Feb 2023, In: Childhood. 30, 1, p. 55–70

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Potential spaces for solidarity are everywhere!

Määttä, T. & Korkiamäki, R., 5 Jan 2023

Research output: Other contribution

“Kaverit auttaa aina” - Ikätoverisuhteet ja resilienssi

Kivijärvi, A. & Korkiamäki, R., 2023, Läpi kriisien: Nuorisobarometri 2022. Kivijärvi, A. (ed.). p. 137-150 (Julkaisuja / Kenttä; no. 243)(Verkkojulkaisuja / Kenttä; no. 178)(Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hyödyllistä ja häiritsevää: nuorten vertaissuhteet opettajien tulkitsemina voimavaroina ja ongelmina

Korkiamäki, R. & Wiro, V., 2022, Häiriö? Näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Lanas, M. & Kiilakoski, T. (eds.). Vastapaino, p. 129-150

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hyviä jälkiä etsimässä: Lastensuojelun jälkihuolto aikuistumisen tukena

Saukkola, S. & Korkiamäki, R., 2022, In: Säikeitä. 1, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Learning activities during practice placements: developing professional competence and social work identity of social work students

Kuusisto, K., Cleak, H., Roulston, A. & Korkiamäki, R., 2022, (E-pub ahead of print) In: NORDIC SOCIAL WORK RESEARCH.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Miksi jälkihuollon tutkiminen on tärkeää?

Vierula, T. & Korkiamäki, R., 2022, In: Hyvää jälkeä -hankkeen blogi. 30.3.2022

Research output: Contribution to journalOther online publicationGeneral public

Thinking with Publics, Politics and Ethical Boards in Participatory Ethnographic Research

Millei, Z., Kaukko, M. & Korkiamäki, R., 2022, Going public? Erziehungswissenschaftliche Ethnographie und ihre Öffentlichkeiten. Hünersdorf, B., Breidenstein, G., Dinkelaker, J., Schnoor, O. & Tyagunova, T. (eds.). Springer, p. 249-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

"Todellakin pitää puntaroida" - Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit koronapandemian aikana

Korkiamäki, R. & Oinonen, E., 2022, Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Kekkonen, M., Gissler, M., Känkänen, P. & Isola, A-M. (eds.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 197-210 (Nuorten elinolot -vuosikirja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Intergenerational friendship as a conduit for social inclusion? Insights from the “book‐ends”

Korkiamäki, R. & O’dare, C. E., 2021, In: Social Inclusion. 9, 4, p. 304-314 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review