Hyppää pääsisältöön

Perheet ja korona-arki - uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta
taloja

Kevään 2020 koronakriisissä arjen keskeiset rakenteet, työelämä ja koulu, joutuivat asemoimaan itsensä uudelleen suhteessa perheeseen ja yksityiselämään. Perheet ja korona-arki- hankkeessa tutkitaan perheiden voimavaroja ja ongelmien ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Vaikka poikkeusolot ovat muodostuneet usein varsin kuormittavaksi, emme halua lähtökohtaisesti tulkita tilannetta pelkästään ongelmapuheen kautta. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että tilanteissa on syntynyt myös uusia havaintoja ja käytäntöjä, joilla työn, koulun ja perheen suhteita on voitu jäsentää myös kaikkia osapuolia tyydyttävillä tavoilla. Tutkimuksen keskiössä on saada tietoa konkreettisista tavoista, joilla perheet ovat uudelleen neuvotelleet moninaisia suhteita, jotka liittyvät paitsi työhön ja kouluun, myös perheen sisäisiin suhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin ylipäätänsä.

Tutkimus on kaksivaiheinen. Sen kohdejoukkona on porilaisten peruskouluikäisten vanhemmat. Ensi vaiheessa, keväällä 2020, he kaikki saavat Wilma-järjestelmän kautta linkin kyselyyn, joka koostuu pääsoin avokysymyksistä. Kysymykset käsittelevät poikkeusajan arkea, siinä pärjäämistä ja tulevaisuusnäkymiä. Toisessa osassa (syksyllä 2020) tutkimuksen ensimmäisen vaiheen perustalta rakennetaan jatko-osa joka sisältää survey-kyselyn ja ryhmähaastatteluja.

Hankkeen julkaisuja

Korkiamäki R & Saloniemi A (2021) Uusi normaali ei ole uusi, eikä normaali. Säikeitä 2021 Porin yliopistokeskuksen tiedelehti.

 

Projektiin kuuluvat henkilöt