Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työtehtävät

Yliopistonlehtori (sosiaalipolitiikka), Tampereen yliopiston keskuskampus ja Porin yliopistokeskus

Sosiaalipolitiikan oppialavastaava 

Opetuksesta:

SOTE-01: Sosiaali- ja terveysalan monitieteiset opinnot, vastuuopettaja 
SOCM02: Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus, vastuuopettaja
YKT222: Lapsuus, nuoruus ja perhe, vastuuopettaja   
SOTE.034: Johtaminen ja moniammatillisuus, vastuuopettaja
SOTE.022: Palvelut, arki ja elämänkulku, vastuuopettaja   
YKT.SPO.304: Työ, perhe ja hoiva, opettaja 
HYM.S.100 Hyvinvoinnin teoriat ja keskustelut, vastuuopettaja
YKTS04: Pro gradu -tutkielma ja -seminaari, ohjaaja   
Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimisen maisteriohjelma, vastuuopettaja yhdessä Eriikka Oinosen kanssa. 

Tutkimushankkeita ja tutkimusryhmiä:

ARKI: Perheen arjen pitkittäistutkimus
MAMANET – Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä.
CHILDCARE – Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä.
Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina.
Koti, korona ja konfliktit – Koti ja perhesuhteet konfliktien tilana Covid -19 karanteenin aikana. 
HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmän jäsen 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkinnot: 

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 2010.
Opettajan pedagoginen ammattitutkinto, TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2006. 
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 2002.  
Yhteiskuntatieteiden maisteri, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 1995.  

Asiantuntemus: 

Perhepolitiikka
Lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikka 
Perheen ja työn yhteensovittaminen
Lapsuudentutkimus
Perheen sisäinen rahatalous
Köyhyys
Lasten ja nuorten mediankäyttö

Pedagoginen koulutus: 

Vertaismentorointi -koulutus, Campus Conexus: Tampereen yliopisto, 2012 
Teaching in English. Developing Intercultural Skills, Kielikeskus: Tampereen yliopisto, 2012 
Opettajan ammattipedagogiset opinnot (60 op.), TAMK: Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2006 
Yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus (15 ov.), Eduta-instituutti: Tampereen yliopisto, 2005 
Opetusmenetelmät ajan tasalla (2 ov), Tampereen yliopisto, 2005 
Portfolio opettajan kehittymisen ja meritoitumisen välineenä yliopistossa (2 ov.), Tampereen yliopisto, 2004 

Esimies- ja hyvinvointikoulutus:

Muutoksen strateginen ja rakenteellinen johtaminen. 3.9.2019 / Valmentaja: Janne Marniemi, Ramboll Oy. 
OSAAVA –esimiesvalmennus. 06.9.2019 - 4.12.2019 / Valmentajat: Janne Marniemi ja Juha Arikoski, Ramboll Oy.
Vuorovaikutuksen lainalaisuudet ja erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä. 26.9. 2019 / Kouluttaja: Nina Rinne, Sitomo; Näyttelijät: Johanna Tohni ja Jenna Teinilä. 
Positiivinen johtajuus. 28.10.2019 / Valmentaja: Dan Soback, Business Coaching Institute.
Miten vahvistan rohkeutta, luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä?, 14.9.2020 / Kouluttaja: Riikka Seppälä, Sitomo. 
Haavoittuva mieli -tunnista ja tue, Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus, 18.11-25.11.2022 / Kouluttaja: Teemu Miettinen, YTHS.
Luovuuden ja ja prosessien johtaminen esihenkilötyössä, 17.2.2023 / Kouluttaja: Organisaatiopsykologi Eveliina Holmgren, Terveystalo.
Työelämän vuorovaikutustaidot: Kohtaamistaidot, 13.4.2023 / Kouluttaja: Simo Routarinne, Eduhouse.  
Työelämän vuorovaikutustaidot: Rakentava vuorovaikutus. 19.4.2023 / Kouluttaja: Simo Routarinne, Eduhouse.  
Esihenkilö – huolehdi jaksamisestasi! 20.4.2023 / Kouluttaja: Anna Lohman, Eduhouse.
Mieli, aivot ja oppiminen, 10.5.2023 / Kouluttaja: Kirsi Polvinen, Eduhouse.
Esihenkilö, konfliktit ja epäasiallinen käyttäytyminen, 23.5.2023 / Kouluttaja: Anna Lohman, Eduhouse. 

Luottamustoimet

Keskeisimmät johtamis- ja luottamustehtävät:  

Member of the jury, The DG REGIO Regiostars Awards 2023, Caterogy: A social and inclusive Europe, European Comission, 2023
Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn johtoryhmän jäsen, 2023-2025
Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusjohtaja, 2014-2022
Kunnallisalan kehittämissäätiön asiantuntijajäsen, 2022- 
Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura, hallituksen varajäsen, 2021–2022
Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura, toiminnantarkastaja, 2022 –
Unicefin lapsiystävällinen kunta, Tampereen kaupunki, Koordinaatioryhmän jäsen, 2021– 2022
Tampere Junior kehitysohjelma, ohjausryhmän jäsen, Tampereen kaupunki, 2020–2023
Lapsiasiavaltuutetun lapsitutkimuksen työryhmän jäsen, 2016–2019
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE, STM) Sukupuoli, talous ja valta -jaoston varajäsen, 2016–2019 ja 2020–2023.
Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen jäsen, 2018–2020  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Tampereen osaston hallituksen jäsen 2017–  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Tampereen osaston hallituksen varajäsen 2013– 2016 
Silta-Valmennusyhdistyksen (SILTA) hallituksen jäsen, 2016–2023
Silta-Valmennusyhdistyksen (SILTA) hallituksen varajäsen, 2014–2016 
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyöhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Tampereen osasto, 2017– 2021
Toivosta turvaa -hankkeen arviointityöryhmän jäsen, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa, FinFami ry., 2017–2020
Toivosta turvaa -hankkeen ohjaustyöryhmän jäsen, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa, FinFami ry., 2018–2020 

Keskeisimmät tehtävät tieteellisissä konferensseissa/tapahtumissa:

Järjestelytoimikunnan jäsen. TiedeAreena 2024, Porin yliopistokeskus. 
Järjestelytoimikunnan jäsen. Tiedetempaus 2024, Porin yliopistokeskus.  
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time, May 2021, Tampere University.
Järjestelytoimikunnan jäsen. Nuorisotutkimuspäivät 2020, Tampereen yliopisto. 
Järjestelytoimikunnan jäsen. Satahyvää 2020 -tutkimuspäivä. Porin yliopistokeskus. 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Perhetutkimuksen päivät 2018: Elämänkulku ja sukupolvet, Tampereen yliopisto. 
Järjestelytoimikunnan jäsen. Nuorisotutkimuspäivät 2015: Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnoilla, Tampereen yliopisto.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Sosiaalipolitiikan päivät 2013: Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen - Yksityisen ja julkisen muuttuva raja, Tampereen yliopisto. 
Järjestelytoimikunnan jäsen. 4th International Conference Community, Work and Family - Actors, Structures and Theories 2011, Tampereen yliopisto.

Merkittävimmät julkaisut

Toimitetut teokset: 

Repo, Katja; Tammelin Mia & Eerola, Petteri (eds.) (forhcoming 2024) Families with Children in a Turbulent Era. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Eerola, Petteri; Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti & Lammi-Taskula, Johanna (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus.

Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti & Lammi-Taskula, Johanna (eds). (2020) The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter?. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2017) (eds.) Media, family interaction and the digitalisation of childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) (eds.) Media lapsiperheessä. [Media in Families with Children]. Tampere: Vastapaino.

Oinonen, Eriikka & Repo, Katja (2013) (eds.) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press. 

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance] . Tampere: Vastapaino.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2010) (eds.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Muita julkaisuja: 

Repo, Katja & Eerola, Petteri (forthcoming ) Family Life and Time During the COVID-19 Pandemic in Families with Financial Difficulties: The Perceptions of Parents with School-Aged Children. In Katja Repo, Mia Tammelin & Petteri Eerola (eds.) Families with Children in a Turbulent Era. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

Lammi-Taskula, Johanna; Hietamäki, Johanna & Repo, Katja (2024) Employed Mothers’ Justifications for Using Child Home Care Allowance in Finland, Journal of Family Issues. https://doi.org/10.1177/0192513X241257226

Seppälä, T; Riikonen, R; Stevenson, C; Paajanen, P; Repo, K & Finell, E (2022) Intragroup contact with other mothers living in the same neighborhood benefits mothers' life satisfaction: The mediating role of group identification and social support, Journal of Community Psychology, DOI: 10.1002/jcop.22960  

Siippainen, Anna; Kuusiholma-Linnamäki, Julia & Repo, Katja (2022) Osallistumisen esteitä metsästämässä. Esimerkkinä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, Tutkittua varhaiskasvatuksesta. 

Karila, Kirsti; Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja & Eerola, Petteri (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut - Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Repo, Katja; Moilanen, Sanna; Siippainen, Anna & Lammi-Taskula, Johanna (2022) Työelämä ja perheiden lastenhoito- ja varhaiskasvatusratkaisut. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Siippainen, Anna; Fjällström, Salla; Karila, Kisti; Paananen, Maiju & Repo, Katja (2022) Vanhempien ja palveluntarjoajien välisen annetun ja ansaitun luottamuksen rakentuminen. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki. 

Alasuutari, Maarit; Repo, Katja; Kauppinen, Anni; Paananen, Maiju & Eerola, Petteri (2022) Vanhempien varhaiskasvatuspalvelujen käytön moraaliset ulottuvuudet. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki. 

Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja; Karila, Kirsti; Närvi, Johanna & Eerola, Petteri (2022) Lasten hoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisujen tarkastelun lähtökohtia. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.  

Siippainen, Anna; Repo, Katja & Enroos, Rosi (2022) Government, Policy, and the Role of the State in Finland, Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic.

Eerola, Petteri; Paananen, Maiju & Repo, Katja (2021) ‘Ordinary’ and ‘Diverse’ Families. A Case Study of Family Discourses by Finnish Early Childhood Education and Care Administrators. Journal of Family Studies. DOI: 10.1080/13229400.2021.1939100 

Enroos, Rosi; Siippainen, Anna & Repo, Katja (2021) Children’s Agency and Rights age 0-12 (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. DOI: 10.5040/9781350996533.015

Alasuutari,Maarit; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna & Repo, Katja (2020) Epilogue: Contradictory equal access. In Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (eds.) The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter?. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 172–175.

Repo, Katja (2021) Merkitykselliseltä tuntuva valinta. Kirja-arvio kirjasta: Anne Mattila: Ansiotöitä vai lapsenhoitoa? Valinnanvapausja reunaehdot pienten lasten äitien valinnoissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2019, Sosoiologia 58, 1, s. 79–81.

Eerola, Petteri; Närvi, Johanna; Terävä, Johanna & Repo, Katja (2020) Negotiating Parenting Practices: The Arguments and Justifications of Finnish Couples. Families, Relationships and Societies. Accepted for publication 19 May 2020 • First published online 03 June 2020. https://doi.org/10.1332/204674320X15898834533942

Karila, Kirsti; Siippainen, Anna; Repo, Katja; Paananen, Maiju & Fjällström Salla (2020) Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet - Tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista. Focus localis 48(2020), 24–39.

Repo, Katja; Kuukka, Anu & Eerola, Petteri (2019) Lasten kotihoito ja sen yhteiskunnallinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma. Janus 27(1) 55–71. 

Paananen, Maiju; Repo, Katja; Eerola, Petteri & Alasuutari, Maarit (2018) Unravelling conceptualization of (in)equality in early childhood education and care system. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1485423

Hietamäki, Johanna; Repo, Katja & Lammi-Taskula, Johanna (2018) Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella – kotihoidon perustelut . Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, 412–421.

Närvi, Johanna; Lammi-Taskula, Johanna; Hietamäki, Johanna; Malander, Johanna & Repo, Katja (2018) Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut: CHILDCARE-hankkeen NEVAkyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. THL: Työpapereita 24/2018. 

Repo, Katja & Valkonen, Satu (2017) Children’s media use: the perspective of time use. In Anja Riita Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media, family interaction and the digitalisation of childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 65–78.

Hietamäki, Johanna; Kuusiholma, Julia; Räikkönen, Eija; Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja; Karila, Kirsti; Hautala, Paula; Kuukka, Anu; Paananen, Maiju; Ruutiainen, Ville & Eerola, Petteri (2017) Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä: CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 24/2017. Helsinki 

Repo, Katja (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni [Childcare, Invested Child and the Voice of the Child]. In Antti Halmetoja, Pertti Koistinen & Satu Ojala (eds.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere Univ ersity Press, 67–73.

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lasten ja nuorten median käytön aikarytmit [The Rhythms of Children’s and Young People’s Media Use]. In Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila (eds.) Ajassa kiinni ja irrallaan: Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. [The Rhythms of Communities and Own Time]. Tilastokeskuksen tutkimuksia, Helsinki: Tilastokeskus. 135–152.

Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) Ikkunoita perhe-elämään. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä [Media in Families wi th Children]. Tampere, Vastapaino, 40−54. 

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjinä [The Time Trends of Children’s and Young People’s Media Use]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä [Media in Families with Children]. Tampere: Vastapaino, 80–107.

Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa [Children and Young People Alone and Together with Media]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä [Media in Families wi th Children]. Tampere: Vastapaino.108–131.

Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care – Finnish Mothers’ Perceptions. In Eriikka Oinonen & Katja Repo (eds.) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues.Tampere: Tampere University Press, 195−212. 

Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitykset perheiden arjessa [The Daily Life Meanings of Child Home Care Allowance]. In Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance] . Tampere: Vastapaino, 111−150.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus [The Future of Child Home Care Allowance]. In Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance] . Tampere: Vastapaino, 183−215.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista perhepolitiikkaa [Contradictory Family Policy]. In Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance]. Tampere: Vastapaino, 7−23. 

Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. In Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 46−64.

Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The Paradox of Cash-forChildcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?.In Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 143−159.

Repo, Katja (2010) Families, Work and Home Care. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn,42−61.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. In Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 21−45.

Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito − puolesta ja vastaan [Children’s Home Care – for and against]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva − tutkimus, politiikka ja arki [Care – Research, Politics and Dail y Life]. Tampere: Vastapaino, 219−237.

Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Lasten päivähoito − oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen [Municipal Daycare – Right to Care and Early Childhood Education]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva − tutkimus, politiikka ja arki [Care – Research, Politics and Daily Life]. Tampere: Vastapaino, 200−218.

Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito [The Everyday Life of Families with Small Children. Analyses of Talk about Money, Work, and Childcare]. Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University Press. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7919-9.pdf

Repo, Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona [Home Care as a Childcare Alternative]. Janus 15(3), 229−244.

Repo, Katja (2005) Muuttuvan työelämän äidit ja lastenhoidon merkitykset [Mothers, Changing Working Life, and the Meanings of the Childcare]. Janus 13(4), 403−421. 

Repo, Katja (2005) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. In Sipilä, Jorma & Kröger, Teppo (eds.) Overstretched: Families Up Against The Demand of Work and Care. Oxford: Blackwell, 64−80.

Repo, Katja (2004) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Social Policy & Administration 38(6), 622−639. 

Repo, Katja (2003) Perheen sisäisen rahatalouden jännitteitä [Tensions in Intra-Family Finances]. In Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (eds.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä [Families in Transition. Essays on Critical Family Studies]. Helsinki: Gaudeamus, 64–85. 

Blogit:

Alasuutari, M., Karila, K., Lammi-Taskula, J., & Repo, K. (2021). Yhdenvertaisuus ei ole itsestäänselvyys lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisuissa. STN-blogi, 22.6.2021.

Maarit Alasuutari, Kirsti Karila, Johanna Lammi-Taskula & Katja Repo (2020) Pienten lasten perheet ja Covid-19 –pandemia: uhkia vai mahdollisuuksia?, CHILDCARE-tutkimus. 8.5.2020

Repo, Katja & Lammi-Taskula, Johanna (2017) Arki testaa lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikan. Tasa-arvovaje. 12.10.2017

Repo, Katja (2017) Avoin varhaiskasvatus osana suomalaista lastenhoito- ja varhaiskasvatuskulttuuria. MLL Tampereen osaston blogi, 21.4.2017 

Eronen, Eija; Eerola, Petteri & Repo, Katja (2017) Vanhemmuutta on mahdollista tukea. PERLAblogi, 6.4.2017.

Eerola, Petteri; Eronen Eija & Repo, Katja (2017) Näkökulmia sosiologiseen perhetutkimukseen. PERLAblogi, 3.3.2017.

Repo, Katja & Hietamäki, Johanna (2016) Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista. CHILDCARE-blogi, 4.8.2016.