Hyppää pääsisältöön

Koti, korona ja konfliktit - Koti ja perhesuhteet konfliktien tilana Covid-19 karanteenin aikana

Tampereen yliopisto
Hoitotiede, Kansanterveystiede, Nuorisotyö ja -tutkimus, Sosiaalipolitiikka, Terveys yhteiskunnassa
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Covid-19-pandemia on muuttanut elämäämme radikaalisti ja monien arki on eristystoimien myötä rajoittunut kotiin. Aiemmin valtiolle, kunnille ja muille virallisille laitoksille kuuluneet tehtävät ovat siirtyneet monilta osin kodin piiriin: kodista on tullut palkkatyön, julkisen koulutuksen, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen paikka.

Koti on yleensä ymmärretty turvasatamaksi, joka tuo suojaa ja turvaa julkisen elämän sekä virallisten instituutioiden pakottavuuksilta ja rajoitteilta. Ajatus kodista turvapaikkana on kuitenkin monin tavoin kyseenalaistettu. Erityisesti jo haavoittuvassa asemassa oleville kodista on tullut eristäytymisen myötä jopa vaarallinen paikka. Monet myös kärsivät vakavasti eristäytymisestä ja sosiaalisesta etäisyydestä. Raskaimmin eristystoimenpiteet vaikuttavat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien elämään.

Koti, korona ja konfliktit -hankkeen (Home, Covid and Conflicts, HoCC) tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa koronakriisin sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista kodin toimiessa keskeisenä analyyttisenä linssinä. Koti on sosiaalinen tila, jossa nykyisen kriisin taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset koetaan kaikkein läheisimmin. Hanke tutkii kodin uusia rooleja ja toimintoja tieteenalojen, tietoaineistojen ja tutkimusmenetelmien triangulaation avulla. Tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen arvio nykyisen kriisin vaikutuksista perhesuhteisiin, ikääntyneisiin, lastenhoitoon, lähisuhdeväkivaltaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kestävyyteen ja analysoida niitä haavoittuvuuden, intersektionaalisuuden ja sosiaalisen kärsimyksen käsitteiden kautta.

 

Julkaisut ja lisätietoja Koti, korona ja konfliktit hankkeen kotisivuilta.

 

 

Kuva: Miinu Mäkelä 2020, Tampereen museot.

 

Rahoituslähde

Tampereen yliopisto

Koordinoiva organisaatio

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Projektiin kuuluvat henkilöt