Henkilöprofiili

Päivi Honkatukia

professori, nuorisotutkimus
Sub unit: Yhteiskuntatutkimus |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamisalueiden kuvaus

Youth research, inclusion, gender, race, ethnicity, social control, transitions to adulthood, youth in society