Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntatutkimus

Postiosoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Keskustakampus: Linna-rakennus 5. krs., Kalevantie 5, 33100, TAMPERE

Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö on Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) suurin yksikkö. Sen keskeisiä tutkimusteemoja ovat yhteiskunnallisen hallinnan murros, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset prosessit ja riskit sekä hyvinvoinnin haasteet ja kestävä kehitys. Yksikössä on seitsemän oppiainetta: kriminologia ja kriminaalipolitiikka, nuorisotyö ja nuorisotutkimus, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia ja sukupuolentutkimus. Lisäksi yhteiskuntatutkimuksen tiimi vastaa mm. yhteiskuntatutkimuksen yhteisistä opinnoista. Yhteiskuntatutkimuksen yksikössä toimii myös neljä tutkimuskeskusta: Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus (PERLA), Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI), Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI) sekä Työelämän tutkimuskeskus (WRC).

Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö tarjoaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason koulutusta. Yksikössä toimii oppiaineiden yhteinen, laaja-alainen yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma. Maisterivaiheen koulutus annetaan oppiaineita vastaavissa opintosuunnissa. Oppiaineista erillisiä maisteriohjelmia ovat Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma sekä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma. Näiden lisäksi koulutusta toteutetaan englanninkielisissä ohjelmissa, joita on neljä: Comparative Social Policy and WelfarePeace, Mediation and Conflict Research, Public Policy Analysis sekä Sustainable Urban Development. Tohtorikoulutus tapahtuu yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman oppiaineissa, joita ovat nuorisotutkimus, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia ja sukupuolentutkimus, sosiaalityö sekä rauhan ja konfliktintutkimus.  

Opetus ja tutkimus limittyvät toisiinsa kaikilla koulutustasoilla: opetus on tutkimusperusteista, ja opettajat toimivat myös tutkijoina. Yksikkö on alansa tutkijoiden arvostama ja vetovoimainen työpaikka, jossa on erinomainen henki.