Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin yliopisto-opettajana yhteiskuntatutkimuksen yksikössä. Väittelin vuonna 2016 sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalla väitöskirjalla. Tutkimustyöni on tavalla tai toisella käsitellyt hoivaa ja hoitoa yhteiskunnallisena kysymyksenä. Tätä tematiikkaa olen lähestynyt niin iäkkäiden puolisoiden omaishoidon kuin lasten yksityisen sairauskuluvakuuttamisen yhteydessä. Olen myös tutkinut iäkkäiden kaupunkilaisten neuvotteluja osallisuudesta kaupunkitilassa. Parhaillani tutkin väkivallan affektiivista hallintaa omaishoidossa. 

Opetukseni lukuvuonna 2022-2023:

  • YKT.101 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen/Yhteiskunta tänään -MOOC-kurssi (syksy 2022 ja kevät 2023) 
  • YKT.104 Sosiaalisen maailman käsitteellistäminen (kirjatentti)
  • YKT.105 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (pienryhmä)
  • YKT.260 Kandidaatintutkielma ja seminaari 
    • kandikoordinaatio (koko lukuvuosi, yhdessä Tiina Saaren kanssa) 
    • oma seminaariryhmä (syksy 2022)

Merkittävimmät julkaisut

Zechner, Minna; Näre, Lena; Karsio, Olli; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Hoppania, Hanna-Kaisa & Vaittinen, Tiina (2022) The Politics of Ailment A New Approach to Care. Policy Press.

Sointu, Liina; Lehtonen, Turo-Kimmo; Häikiö, Liisa (2021) The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy and Society 20 (2), 232-246.

Sointu, Liina (2018) Slipping into ‘that nurse’s dress’: Caring as affective practice in mixed-sex couples’ relationships. Teoksessa Juvonen Tuula, Kolehmainen Marjo (toim.) Affective Inequalities in Intimate Relationships. London: Routledge, 95-108. (Routledge Research in Gender and Society 70). 

Hoppania Hanna-Kaisa, Karsio Olli, Näre Lena, Olakivi Antero, Sointu Liina, Vaittinen Tiina, Zechner Minna (2016) Hoivan arvoiset : Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.