Hyppää pääsisältöön

Kriminologia ja kriminaalipolitiikka

Kriminologia on tieteenala, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Rikollisuuteen liittyvä toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja kehittyneiden maiden kyky tunnistaa se ja reagoida siihen edellyttää korkeaa erityisesti empiiriseen tutkimukseen perustuvaa asiantuntemusta. Myös monet Suomen ratifioimat kansainväliset sopimukset edellyttävät erityisesti väkivaltaan liittyvää tutkimustietoa sen ennaltaehkäisyn mahdollistamiseksi.

Rikollisuuden ennaltaehkäisyä ja rikollisuuteen puuttumista voidaan toteuttaa kriminaalipolitiikan avulla. Myös näitä kriminaalipolitiikan toimia tulee tutkia empiirisen tutkimuksen avulla, jotta yhteiskunnallinen toiminta olisi tietoon perustuvaa ja kustannustehokasta. Kriminaalipolitiikka onkin siten sekä yhteiskunnallinen politiikan ala että tieteenala, samoin kuin esimerkiksi sosiaalipolitiikka. Kriminaalipolitiikka liittyy tiiviisti kriminologian tutkimukseen. 

Rikollisuus ja siihen puuttuminen ovat ennen kaikkea yhteiskunnallisia ilmiöitä, joiden tutkiminen edellyttää sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä että humanistisesti, teoreettisesti ja filosofisesti orientoitunutta tutkimusta. Tampereen yliopistossa kriminologian ja kriminaalipolitiikan opetuksessa korostuu monitieteellisyys ja tieteiden yhtymäkohdat muihin opetettaviin sosiaalitieteisiin sekä tieteen ja käytännön rajapinnat. Erityisenä vahvuusalueena on väkivaltatutkimus.

Kriminologia ja kriminaalipolitiikka opintosuuntana on osa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaa. Yhdessä kuuden muun oppiaineen kanssa toteutetaan yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, josta valmistuu vuosittain 80–100 henkilöä. Maisterivaiheessa kriminologian ja kriminaalipolitiikan voi valita omaksi opintosuunnaksi. Lisäksi soveltuvan korkeakoulututkinnon omaavat voivat hakea suoraan maisterivaiheeseen. Haku tapahtuu yhteishaussa kerran vuodessa. Tohtoriopintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

Kriminologian päivät 2024 Tampereella

Järjestyksessään kolmannet Kriminologian päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 31.10–1.11.2024 teemalla Tieto, toiminta ja yhteistyö: kohti kestävää kriminaalipolitiikkaa. Alustus- ja työryhmäehdotusten jättöaika on 15.4–25.8.2024.