Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkijana olen perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä lapsiperheiden hyvinvointia edistäviin palveluihin. Tutkimukseni ovat erityisesti keskittyneet lasten kokemaan väkivaltaan, sen ehkäisemiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä väkivaltatapausten selvittämiseen poliisityössä. Lähestyn lasten ja nuorten hyvinvoinnin kysymyksiä elämänkaaren näkökulmasta. Lisäksi olen tutkimustyössäni paneutunut poliisityön tutkimiseen. 

Opettajana työni pääpaino on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetuksessa sekä kriminologian ja kriminaalipolitiikan opetuksessa. 

Työtehtävät

Opetus, ohjaus ja tutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien soveltaminen yhteiskuntatutkimuksessa, lasten ja nuorten hyvinvointitutkimus, poliisityön tutkimus, elämänkaarikriminologia.

Luottamustoimet

Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsen

Tietoarkiston neuvottelukunnan jäsen

Yhteiskuntapolitiikka-lehden toimittaja

Nordic Journal of Criminology-lehden toimituskunnan jäsen

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka