Hyppää pääsisältöön

Kriminologia ja kriminaalipolitiikka, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opi ymmärtämään rikollisuutta ja siihen kohdistuvaa kontrollia yhteiskunnallisina ilmiöinä.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi kriminologian ja kriminaalipolitiikan opintosuunnasta valmistuvana sinulla on laaja-alainen ja syvällinen ymmärrys kriminologiasta ja kriminaalipolitiikasta tieteenä ja käytäntöinä. Ymmärrät kriminologisen tutkimuksen peruskäsitteet ja teoriaperinteet sekä kriminologisia kysymyksiä monitieteellisestä näkökulmasta. Tunnet erityisesti väkivaltatutkimuksen kenttää niin teorian kuin empiriankin näkökulmasta. Osaat tunnistaa väkivallan mekanismeja ja sinulla on valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä.

Kriminologian ja kriminaalipolitiikan opintosuunnasta valmistuvana tunnet suomalaista kriminaalipolitiikkaa ja sen toimintaa osana yhteiskuntaa sekä hahmotat kriminaalipolitiikan suhteet muihin yhteiskunnan eri politiikkalohkoihin, kuten esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan. Osaat tehdä laadukasta ja eettisesti kestävää tieteellistä tutkimusta ja hallitset peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämiseen käytännön työssä.