Lukot tammerkosken ylittävällä sillalla
Tieteenala

Sosiaalipsykologia

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Sosiaalipsykologiassa keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalinen vuorovaikutus, minuus ja identiteetti, ryhmien toiminta sekä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan väliset suhteet. Tutkimushankkeissa selvitetään näitä ilmiöitä eri konteksteissa, kuten sosiaalisessa mediassa, digitalisoituvassa terveydenhuollossa sekä arjen ja työelämän ryhmissä ja yhteisöissä. Perinteisten opetusmuotojen lisäksi e-oppimisympäristöt ovat sosiaalipsykologian opetuksessa aktiivisessa käytössä. Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologian opetusta toteutetaan yhdessä muiden yhteiskuntatutkimuksen opintosuuntien kanssa.