Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteminna.leinonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186141

Oma esittely

Tutkimus- ja kehittämistyössäni yhdistyvät usein tasa-arvokysymykset ja toimintatutkimuksellinen kehittäminen työelämässä. Näitä käsittelin myös sosiaalipsykologian väitöskirjassani Toimintatutkimus- ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä. Vuonna 2021 ajankohtaisia hankkeita ovat Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys (Työsuojelurahasto, joht. Tiina Saari), joka nostaa esiin työelämän laatuun vaikuttavia tekijöitä liian vähälle huomiolle jääneen työntekijätyön kannalta. Käynnistymässä on kehittämispainotteinen ESR-hanke Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa (joht. Arja Haapakorpi), jossa pureudumme kulttuurialan ja siihen kytköksissä olevien palveluiden selviytymiskykyyn korona-aikana, kehitämme yhdessä toimintamalleja alan toimijoiden kanssa sekä pyrimme tunnistamaan myös tapahtumatalouden tasa-arvo-ongelmia.

Työtehtävät

Tutkija (post-doc)

Osaamisalueiden kuvaus

Sukupuolten tasa-arvo työelämässä, toimintatutkimus, työpaikkademokratia, intersektionaalisuus, sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa, vuorovaikutustutkimus, puolustusvoimat, työn mielekkyys suorittavassa työssä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yliopistossa, tasa-arvosuunnittelu, syrjintä työelämässä

Tutkimusyksikkö

Työelämän tutkimuskeskus

Tieteenalat

Sosiaalipsykologia, sukupuolentutkimus, työelämäntutkimus