Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejulia.katila [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187156
Keskustakampus

Oma esittely

Olen vuonna 2018 tohtoriksi väitellyt sosiaalipsykologi, jonka kiinnostuksenkohteisiin kuuluu erityisesti intiimin kehollisen vuorovaikutuksen tutkiminen. Väitöskirjassani tutkin kosketusta äitien ja lasten välillä. Tutkimusmenetelmänä hyödynnän videoitujen sosiaalisten tilanteiden vuorovaikutuksenanalyysiä. Nykyisessä tutkimuksessa tarkastelen kehollisessa vuorovaikutuksessa ilmeneviä affektiivisia käytänteitä ja kosketusta parisuhteessa. 

Työtehtävät

Työskentelen apurahatutkijana Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä työskentelen Emil Aaltosen rahoittamassa tutkimuksessa, jossa tarkastelen arkielämän vuorovaikutusta aikuisten välisissä parisuhteissa. Video-etnografisen tutkimuksen tarkoitus on tunnistaa erilaisia parisuhdekohtaisia vuorovaikutuskäytänteitä pariskuntien tavallisessa elämässä. 

Osaamisalueiden kuvaus

Erityinen osaamisalueeni on tutkia kehollista vuorovaikutusta, joka pitää sisällään esimerkiksi kosketuksen, eleiden, ilmeiden, äänenkäytön ja kehon liikkeiden hienovaraisen yhteistoiminnan tarkastelemisen. Menetelminä hyödynnän vuorovaikutusanalyysiä, joka ammentaa muun muassa video-etnografiasta, keskusteluanalyysistä, etnometodologiasta, fenomenologiasta ja feministisestä affektin tutkimuksesta.