Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetuuli.turja [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187765
Keskustakampus

Työtehtävät

Tutkimus

Hankekoordinointi

Yhteiskunnallinen yhteistyö:

  • Ikäteknologian kansallisen koordinaatiomallin suunnittelu (THL)
  • Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston jäsen (STM)
  • Ohjausryhmän jäsen: GreenerAge – Climate-Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+
  • Akavan sote-verkoston asiantuntijajäsen 

Opetus:

  • Kvantitatiiviset menetelmät, SPSS, Limesurvey
  • Robotiikka ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut
  • Minuus ja identiteetti
  • Kokeileva, kokeellinen ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia

Osaamisalueiden kuvaus

sosiaalipsykologia, motivaatiopsykologia

Tärkeimmät saavutukset

Tohtorin tutkinto, YTT, sosiaalipsykologia (2019)

Vaikuttava julkaisija -palkinto, Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr (2020)

Luottamustoimet

Member of Sustainable Development Network in T3 (2021-)

Tutkimustavoitteet

https://research.tuni.fi/encounters/

Tutkimuskohteet

teknologiset muutokset, robotisaatio, jaettu päätöksenteko, teknologiavälitteinen vuorovaikutus, eksoskeletonvälitteinen vuorovaikutus, robotit, informaatiolukutaito, medialukutaito, robolukutaito

Tutkimusyksikkö

WRC

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia (STN), Työsuojelurahasto, Valtioneuvoston kanslia & Motiva Oy, Jane & Aatos Erkko

Merkittävimmät julkaisut

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., Krutova, O., & Melin, H. (2022). Job well robotized! Maintaining task-diversity in technological changes. 10.1016/j.emj.2022.08.002

Turja, T. (2022). The equity of opportunities in emerging service work robotization. Journal of Workplace Learning. 10.1108/JWL-11-2021-0153

Turja, T. (2022). Fostering Digital Competencies Among the Absent: Metacognitive Worries Associate With Work Ability. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 12(4), 54-61. 

Kork & Turja (2022). Kansalaistaitoja vai kilpailukykyä? Tiedonlukutaidon toimintapoliittiset kehykset. Hallinnon tutkimus.

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja, T., & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: Views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 1-20.

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., Melin, H. (2022). Basic human needs and robotization: How to make deployment of robots worthwhile for everyone? Technology in Society. 10.1016/j.techsoc.2022.101917

Turja, T. (2022). Rather sooner than later: Participatory change management associated with greater job satisfaction in healthcare. Journal of Advanced Nursing.

Parviainen, J., & Turja, T. (2021). Toward Abiozoomorphism in Social Robotics? Discussion of a New Category between Mechanical Entities and Living Being. Journal of Posthuman Studies, Vol. 5, No. 2. 10.5325/jpoststud.5.2.0150

Turja, T., Krutova, O. & Melin, H. (2021). Telework and perceived workload: Learnings prior to the COVID-19 upheaval. Human Systems Management. 10.3233/HSM-211567

Turja, T., Taipale, S., Niemelä, M., & Oinas, T. (2021). Positive Turn in Elder-Care Workers’ Views Toward Telecare Robots. International Journal of Social Robotics, 1-14.

Turja, T., & al. (2021). Sote-alan robottien käyttöönottoa suunniteltava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta. ROSE-hanke, politiikkasuositukset.  

Turja, T., Minkkinen, J., & Mauno S. (2021). Robotizing meaningful work. Journal of Information, Communication & Ethics in Society. DOI: 10.1108/JICES-06-2021-0063

Savela, N., Turja, T., Latikka, R., & Oksanen, A. (2021). Media effects on the perceptions of robots. Human Behavior and Emerging Technologies. DOI: 10.1002/hbe2.296

Katila, J., & Turja, T. (2021). Capturing the nurse’s kinesthetic experience of wearing an exoskeleton: The benefits of using intercorporeal perspective to video analysis. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality, 4(3). https://doi.org/10.7146/si.v4i3.128149

Krutova, O., Koistinen, P., Turja, T., Melin, H., & Särkikoski, T. (2021). Two sides, but not of the same coin: digitalization, productivity and unemployment. International Journal of Productivity and Performance Management.

Krutova, O. Turja, T., Koistinen, P., Melin, H. & Särkikoski, T. (2021). Job insecurity and technology acceptance: An asymmetric dependence. Journal of Information, Communication and Ethics in Society.

Turja, T., Saurio, R., Katila, J., Hennala, L., Pekkarinen, S., & Melkas, H. (2020). Intention to use exoskeletons in geriatric care work: Need for ergonomic and social design. Ergonomics in Design: The Quarterly of Human Factors Applications. DOI: 10.1177/1064804620961577.

Taipale, S., Turja, T. & Van Aerschot, L. (2020). Robotization of mobile communication. In R. Ling, G. Goggin, L. Fortunati, S. S. Lim & Y. Li (Eds.), Oxford Handbook of Mobile Communications. Oxford: Oxford University Press. 

Turja, T. & Parviainen, J. (2020). The use of affective care robots calls forth value-based consideration. In 2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) (pp. 950-955). IEEE.

Melin, H., Turja, T., & Krutova, O. (2020). Työelämän uusi normaali. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2020.

Särkikoski, T., Turja, T., & Parviainen, J. (2020). Robotin hoiviin – Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Tampere: Vastapaino.

Turja, T. (2020). Robotin roolit hoitajien silmin. Teoksessa T. Särkikoski, T. Turja, & J. Parviainen (eds.) Robotin hoiviin - Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Tampere: Vastapaino.

Turja, T. (2019). Accepting Robots as Assistants: A Social, Personal, and Principled Matter. Doctoral Dissertation. Tampere University. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118030

Sirola, A., Kaakinen, M., Turja, T. & Oksanen, A. (2019). (Un)doing Deviance: Pro-anorexia on YouTube. In M. Wright (Ed.), Digital Technology: Advances in Research and Applications. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

Turja, T., Aaltonen, I., Taipale, S., & Oksanen, A. (2019). Robot acceptance model for care (RAM-care): A principled approach to the intention to use care robots. Information & Management. DOI: 10.1016/j.im.2019.103220

Turja, T., Taipale, S., Kaakinen, M., & Oksanen, A. (2019). Care workers’ readiness for robotization: Identifying psychological and socio-demographic determinants. International Journal of Social Robotics, 1-12. 

Turja & Oksanen (2019). Robot acceptance at work: A multilevel analysis based on 27 EU countries. International Journal of Social Robotics. DOI: 10.1007/s12369-019-00526-x.

Parviainen, J. Turja, T. & Van Aerschot, L. 2019 Social robots and human touch in care: The perceived usefulness of robot assistance among healthcare professionals. In Social Robots. An Interdisciplinary Compendium on Technological, Societal and Ethical Aspects, (ed.) Oliver Korn. Dordrecht: Springer.

Latikka, R., Turja, T., & Oksanen, A. (2018) Self-Efficacy and Acceptance of Robots. Computers in Human Behavior, DOI: 10.1016/j.chb.2018.12.017.

Turja, T., Rantanen, T. & Oksanen, A. (2017). Robot use self-efficacy in healthcare work (RUSH): Development and validation of a new measure. AI & Society, DOI: 10.1007/s00146-017-0751-2.

Turja & Särkikoski (2018). Varastavatko robotit hoivatyöt? Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160692/TEM%20tyopoliittinen%20aikakauskirja%201_2018.pdf

Turja, T., Van Aerschot, L., Särkikoski, T. & Oksanen, A. (2018). Finnish healthcare professionals’ attitudes toward robots: Reflections on a population sample. Nursing Open. DOI: 10.1002/nop2.138

Van Aerschot, Turja & Särkikoski (2017). Roboteista tehokkuutta ja helpotusta hoitotyöhön? Työntekijät empivät, mutta teknologia ei pelota. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (6), 630-640.

Savela, Turja & Oksanen (2017). Social Acceptance of Robots in Different Occupational Fields: A Systematic Literature Review.International Journal of Social Robotics. DOI: 10.1007/s12369-017-0452-5

ROSE-konsortio: Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap (2017)

Turja (2016). Tapaturman virittämien emootioiden ja traumaoireilun yhteys. Psykologia, 51 (03), 164-181.

Turja, Oksanen, Kaakinen, Sirola, Räsänen, Kaltiala-Heino (2016). Pro-eating disorder websites and subjective well-being: A four-country study on young people online. International Journal of Eating Disorders, DOI: 10.1002/eat.22589.