Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Tutkimus

Hankekoordinointi

Yhteiskunnallinen yhteistyö:

  • Ikäteknologian kansallisen koordinaatiomallin suunnittelu (THL)
  • Digitaalisen hyvinvoinnin yliopistoverkoston jäsen (STM)
  • Ohjausryhmän jäsen: GreenerAge – Climate-Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+
  • Akavan sote-verkoston asiantuntijajäsen 

Opetus:

  • Kvantitatiiviset menetelmät, SPSS, Limesurvey
  • Robotiikka ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut
  • Minuus ja identiteetti
  • Kokeileva, kokeellinen ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia

Osaamisalueiden kuvaus

sosiaalipsykologia, motivaatiopsykologia

Tärkeimmät saavutukset

Tohtorin tutkinto, YTT, sosiaalipsykologia (2019)

Vaikuttava julkaisija -palkinto, Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr (2020)

Luottamustoimet

Member of Sustainable Development Network in T3 (2021-)

Tutkimustavoitteet

https://research.tuni.fi/encounters/

Tutkimuskohteet

teknologiset muutokset, robotisaatio, jaettu päätöksenteko, teknologiavälitteinen vuorovaikutus, eksoskeletonvälitteinen vuorovaikutus, hoivarobotit, informaatiolukutaito, medialukutaito, robolukutaito

Tutkimusyksikkö

WRC

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia (STN), Työsuojelurahasto, Valtioneuvoston kanslia & Motiva Oy, Jane & Aatos Erkko

Merkittävimmät julkaisut

Kork, A., Turja, T., Kurkela, K., Jones, M. & Jäntti, A. (Forthcoming). Informaatiolukutaito osallisuuden ja hyvinvoinnin politiikkana. Politiikka.

Palonen, M., Turja, T., de la Rosa, R., Ilomäki, S., Kaasalainen, T., Pelsmakers, S., Ruusuvuori, J., Valtonen, A., & Kaunonen, M. (2023). Learning from fall-related interventions for older people at home. A scoping review. Geriatric Nursing. doi: 10.1016/j.gerinurse.2023.08.014

Turja, T. (2023). Digitalisointi ja robotisointi sosiaalisina suhteina. Teoksessa: Koivunen, T., Sippola, M. & Melin, H. (toim.). Työ elää: Murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Turja, T., Hakanen, J., Krutova, O., & Koistinen, P. (2023). Traces of Technological Well-being: Digi-uplifters and Digi-downshifters. Nordic Journal of Working Life Studies. 

Juntunen, Maiju & Turja, Tuuli (2023). Huoli ympäristöä kohtaan näyttäytyy sekä ympäristömyönteisenä kuluttamisena että ympäristöhuoliparadoksina. Yhteiskuntapolitiikka 2/2023.

Kork, Anna-Aurora & Turja, Tuuli (2023). Kansalaistaitoja vai kilpailukykyä? Tiedonlukutaidon toimintapoliittiset kehykset. Hallinnon tutkimus.

Jylhä, V., & Turja, T. (2023). Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien teknologioiden käyttövalmiudet: READHY-FIN -mittarin käännösprosessi. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. https://doi.org/10.23996/fjhw.126867

Rosenlund, M., Jylhä, V., Vahteristo, A., Turja, T., Kuusisto, H. (2023). PROSHADE – Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. https://doi.org/10.23996/fjhw.126859

Turja, T. (2023). Uncertainties about accepting care robots. Frontiers in Digital Health. 10.3389/fdgth.2023.1092974

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., Krutova, O., & Melin, H. (2022). Job well robotized! Maintaining task-diversity in technological changes. European Management Journal. 10.1016/j.emj.2022.08.002

Turja, T. (2022). The equity of opportunities in emerging service work robotization. Journal of Workplace Learning. 10.1108/JWL-11-2021-0153

Turja, T. (2022). Fostering Digital Competencies Among the Absent: Metacognitive Worries Associate With Work Ability. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 12(4), 54-61. 

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja, T., & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: Views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 1-20.

Turja, T., Särkikoski, T., Koistinen, P., Melin, H. (2022). Basic human needs and robotization: How to make deployment of robots worthwhile for everyone? Technology in Society. 10.1016/j.techsoc.2022.101917

Turja, T. (2022). Rather sooner than later: Participatory change management associated with greater job satisfaction in healthcare. Journal of Advanced Nursing.

Parviainen, J., & Turja, T. (2021). Toward Abiozoomorphism in Social Robotics? Discussion of a New Category between Mechanical Entities and Living Being. Journal of Posthuman Studies, Vol. 5, No. 2. 10.5325/jpoststud.5.2.0150

Turja, T., Taipale, S., Niemelä, M., & Oinas, T. (2021). Positive Turn in Elder-Care Workers’ Views Toward Telecare Robots. International Journal of Social Robotics, 1-14.

Turja, T., & al. (2021). Sote-alan robottien käyttöönottoa suunniteltava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta. ROSE-hanke, politiikkasuositukset.  

Turja, T., Minkkinen, J., & Mauno S. (2021). Robotizing meaningful work. Journal of Information, Communication & Ethics in Society. DOI: 10.1108/JICES-06-2021-0063

Katila, J., & Turja, T. (2021). Capturing the nurse’s kinesthetic experience of wearing an exoskeleton: The benefits of using intercorporeal perspective to video analysis. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality, 4(3). https://doi.org/10.7146/si.v4i3.128149

Turja, T., Saurio, R., Katila, J., Hennala, L., Pekkarinen, S., & Melkas, H. (2020). Intention to use exoskeletons in geriatric care work: Need for ergonomic and social design. Ergonomics in Design: The Quarterly of Human Factors Applications. DOI: 10.1177/1064804620961577.

Taipale, S., Turja, T. & Van Aerschot, L. (2020). Robotization of mobile communication. In R. Ling, G. Goggin, L. Fortunati, S. S. Lim & Y. Li (Eds.), Oxford Handbook of Mobile Communications. Oxford: Oxford University Press. 

Särkikoski, T., Turja, T., & Parviainen, J. (2020). Robotin hoiviin – Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Tampere: Vastapaino.