Hyppää pääsisältöön

Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2021–30.8.2025
KärkialueYhteiskunta

Sosiaalinen vuorovaikutus tuottaa monesti iloa ja solidaarisuutta, mutta se on myös epätasa-arvon, syrjinnän ja lannistavuuden kokemusten tyyssija. Ongelmallisten vuorovaikutuskokemusten kielteisten vaikutusten torjumiselle sekä sosiaalisen muutoksen mahdollistamiselle keskeinen edellytys on kokemuksista kertominen.

Tässä hankkeessa tarkastelemme tällaista kertomista olettaen, etteivät ihmiset ole tasa-arvoisia mahdollisuuksissaan torjua omaa arkeaan rasittavia ongelmallisia vuorovaikutuskokemuksia. Keskustelunanalyyttista vuorovaikutuksen yksityiskohtia koskevaa lähestymistapaa, narratiivista teoriaa sekä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen tutkimme, kuinka ihmiset kertovat ongelmallisista vuorovaikutustilanteita ja vastaavat kertomuksiin, kuinka he esittävät itseään näissä kertomuksissa, ja kuinka eri ihmiset havaitsevat ja selittävät vuorovaikutusongelmia.

Tutkimustuloksia hyödynnetään hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävissä interventioissa työpaikoilla.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia