Henkilöprofiili

Sanna Raudaskoski

yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus
Sanna Raudaskoski

Työtehtävät

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tutoropettaja. 

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, älypuhelimen käyttö, affordanssit, etnometodologia, diskurssianalyysi, eläytymismenetelmä, keskustelunanalyysi, neksusanalyysi

Social sciences, Social Psychology, Smartphone use, Affordances, Ethnomethodology, Discourse Analysis, Role Play method, Conversation Analysis, Nexus Analysis