Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Yliopistonlehtori (sosiaalipsykologia)

Osaamisalueiden kuvaus

Sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, älypuhelimen käyttö, sosiaaliset robotit, affordanssit, etnometodologia, diskurssianalyysi, eläytymismenetelmä, keskustelunanalyysi, neksusanalyysi

Social sciences, Social Psychology, Smartphone use, Social robotics, Affordances, Ethnomethodology, Discourse Analysis, Method of Emphaty Based Stories, Conversation Analysis, Nexus Analysis

Tutkimuskohteet

Dr. Sanna Raudaskoski (PhD, Social Psychology) has strong expertise on ethnomethodology and the theory of affordances, and analyzing technologically mediated interactions. Raudaskoski prepared her doctoral dissertation in the graduate school on User-Centered Information Technology (UCIT) at the University of Tampere. Her doctoral dissertation considered the affordances of mobile phones. She has also studied Augmentative and Alternative Communication (AAC) methods in interactions with aphasic speakers and multiple practices around live-streamed music concerts at various remote concert venues. Recently, Raudaskoski has studied the use of smartphones in face-to-face interactions. Currently, she works as a university teacher at Tampere University and she has e.g. supervised bachelor's, master’s and doctoral theses and given courses in qualitative methodologies.

Merkittävimmät julkaisut

Tieteellinen toiminta: SoleCris