Hyppää pääsisältöön

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies (2014-) on Tampereen yliopistossa toimiva tutkimuskeskus. Kehitämme edelleen kansainvälisesti tunnustettua poikkitieteellistä kertomustutkimusta, jota tiimimme kirjallisuus- ja sosiaalitieteissä on harjoittanut yli kahden vuosikymmenen ajan.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Narrare tuo yhteen tutkijoita muun muassa kirjallisuus-, sosiaali-, kasvatus-, terveys- ja hallintotieteistä, peli-, media- ja politiikantutkimuksesta sekä journalismin, historian, psykologian ja filosofian oppiaineesta. Keskuksen tavoite on kehittää yhtenäistä kertomusteoreettista metodologiaa kaikille kertomustutkimuksen parissa työskenteleville aloille.

Keskeiset tutkimuskohteemme ovat:

  1. poikkitieteellinen kertomusteoria ja analyysi
  2. konventiot ja kekseliäisyys kertomuksissa
  3. kertomuksellinen toimijuus ja asemointi
  4. kertomus, hyvinvointi ja tarinankerronnan vaarat.

Narrare toimii yhteistyössä muiden johtavien kertomustutkimuskeskusten kanssa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa tukien yhteisiä tutkimusprojekteja, julkaisuja ja tutkijavaihtoa, järjestäen konferensseja, symposiumeja ja tarjoten poikkitieteellista tohtorikoulutusta. Teemme myös yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja ammattiryhmien kanssa akateemisen maailman ulkopuolella tuottaaksemme kertomusteoreettiselle ymmärrykselle käytännön sovellutuksia.

Projektit:

  • Toht. Maria Mäkelä, prof. Samuli Pekkola & prof. Jari Stenvall: “Tarinat tietotekniikan toteutuksessa - kriittinen tutkimus tarinankerronnasta tietojärjestelmien kehittämisessä (INFOSTORY), Emil Aaltosen säätiö 2019–2022. https://projects.tuni.fi/infostory/.
  • Toht. Maria Mäkelä (Projektinjohtaja):Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria(iNARR), Suomen Akatemian projekti Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa 2018–2022. https://instrumentalnarratives.wordpress.com/suomeksi/.
  • Prof. Matti Hyvärinen: “Voices of Democracy: The Will of the People by the People and by Their Representatives” (VODE), Suomen Akatemian projekti 2017–2021.
  • Toht. Maria Mäkelä: "Kertomuksen vaarat – Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia”, Koneen Säätiö 2017–2020. https://kertomuksenvaarat.wordpress.com/.
  • Prof. Mari Hatavara (Projektinjohtaja): “Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä ”, Suomen Akatemian projekti Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa 2015–2019. https://research.uta.fi/lili/suomeksi/.
  • Toht. Saija Isomaa: “Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa”, Koneen Säätiö 2015–2019. https://projects.tuni.fi/dystopiaprojekti/.