Hyppää pääsisältöön

Työtehtävät

Vastuullinen tutkija, Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke Kuvittele, demokratia! Kertomakirjallisuus demokratian kuvittelun välineenä Suomessa (1.1.2023–31.12.2025)

Päätoimittaja, Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (2023–24)

Nykykulttuurin tutkimuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto

Tutkimuskohteet

digitaalinen media, kuvittelun ja mielikuvituksen tutkimus, spekulatiivinen fiktio (fantasia- ja tieteisfiktio), kertomuksentutkimus, maailmanrakentamisen teoriat, ympäristölliset teknologiat, yhteisöllinen ja verkottunut kirjallisuus ja kulttuuri (erit. fanifiktio, fandom), vuorovaikutteinen ja pelillinen fiktio

Tutkimusyksikkö

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies

Tieteenalat

Kirjallisuudentutkimus, digitaalisen median tutkimus

Tutkimusura

Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori projektilla CO-SPEC: Drawing the Possible into the Present: Entanglements of Human and Computer in Speculation, Tampereen yliopisto, 1.9.2020–31.8.2023

Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Core Fellow, 1.9.2017–31.8.2020

Tampereen yliopisto, väitöskirjatutkija (kirjallisuustiede), 1.9.2012–30.9.2016

Merkittävimmät julkaisut

Väitöskirja

Roine, Hanna-Riikka. 2016. Imaginative, Immersive, and Interactive Engagements. The Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction. Tampere: Tampere University Press.

Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit (valikoidut)

Roine, Hanna-Riikka & Laura Piippo. 2022. "Social Networking Sites a Contexts for Uses of Narrative: Toward a Story-Critical Approach to Digital Environments." Poetics Today 43:2 (June 2022), 335–362.

Roine, Hanna-Riikka & Esko Suoranta. 2022. "Science Fiction and the Limits of Narrativizing Environmental Systems." Partial Answers 20:2, 297–312.

Roine, Hanna-Riikka, Mikko Meriläinen & Ville Kankainen. 2021. "Jamming the Assessment: The Viability of a Twine Game Jam as a Learning Evaluation Tool in Higher Education." Journal of Play in Adulthood 3:2, 96–112. 

Lindberg, Susanna & Hanna-Riikka Roine. 2021. “Introduction: From Solving Mechanical Dilemmas to Taking Care of Digital Environments.” Teoksessa The Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory, and Philosophy, toim. Susanna Lindberg & Hanna-Riikka Roine, 1–21. Lontoo & New York: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka & Laura Piippo. 2021. “Authors vs. Assemblage in Computational Media.” Teoksessa The Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory, and Philosophy, toim. Susanna Lindberg & Hanna-Riikka Roine, 60–76. Lontoo & New York: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka. 2019. “Computational Media and the Core Concepts of Narrative Theory.” Narrative 27:3: 313–331.

Roine, Hanna-Riikka & Hanna Samola. 2018. “Johanna Sinisalo and the Weird Combination of Genres, Myths, and Folklore.” Teoksessa Lingua Cosmica: Essays on International Science Fiction, toim. Dale Knickerbocker, 183–200. Illinois: University of Illinois Press. 

Roine, Hanna-Riikka. 2016. “How You Emerge from This Game is up to you. Agency, Positioning and Narrativity in The Mass Effect Trilogy.” Teoksessa Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds, toim. Mari Hatavara et al., 67–86. Lontoo: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka. 2014. “What is it that Fanfiction Opposes? The Shared and Communal Features of Firefly/Serenity Fanfiction.” Fafnir – Nordic Journal for Science Fiction and Fantasy Research 1 (2014): 31–45.

Roine, Hanna-Riikka. 2012. ”Mahdollistavat maailmat: näkökulmia China Miévillen Embassytown-romaanin outouteen.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 4 (2012): 21–36.

Kotimaiset vertaisarvioidut artikkelit (valikoidut)

Roine, Hanna-Riikka. 2022. "Kohti vastavuoroisempaa: Transmediaalisuus narratologiassa digitaalisen murroksen jälkeen." Teoksessa Intermediaalisuus kirjallisuudessa, toim. Laura Piippo & Juha-Pekka Kilpiö, 245–268. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Roine, Hanna-Riikka & Laura Piippo. 2021. "Kirjallisuus digitaalisissa ympäristöissä." Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 18:2, 6–27.

Roine, Hanna-Riikka. 2021. “Tieteisfantasia lajityyppien rajoilla.” Teoksessa Fantasia - Lajit, ilmiöt ja yhteiskunta, toim. Jyrki Korpua et al., 191–202. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Roine, Hanna-Riikka. 2021. “Fantasia ja digikulttuuri.” Teoksessa Fantasia - Lajit, ilmiöt ja yhteiskunta, toim. Jyrki Korpua et al., 147–158. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Kortekallio, Kaisa, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta & Jouni Teittinen. 2019. “Spekulatiivinen fiktio nyrjäyttää ihmiskeskeisen ajattelun rutiinit.” Tiede & Edistys 4 (2019): 349–354.

Roine, Hanna-Riikka. 2016. “Maailmojenrakentaminen kuvittelun muotona tieteisfiktiossa.” Niin & Näin 4 (2016): 89–98.

Toimitetut julkaisut

Lindberg, Susanna & Hanna-Riikka Roine (toim.) 2021. The Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory, and Philosophy . Lontoo & New York: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka & Laura Piippo (toim.) “Kirjallisuus ja sen tutkimus digitaalisissa ympäristöissä.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen erikoisnumero 2/2021.

Vertaisarvioimattomia julkaisuja (valikoidut)

Roine, Hanna-Riikka, Laura Piippo, Ville-Pekka Sorsa & Esko Suoranta. 2023. "Miksi demokratian kuvittelu on tärkeää, mutta vaikeaa?" Niin & Näin 2 (2023): 132–133.

Roine, Hanna-Riikka. 2020. "On Speculation as a Strategy." Fafnir – Nordic Journal for Science Fiction and Fantasy Research 2 (2020), 8–15.

Roine, Hanna-Riikka & Laura Piippo. 2020. “Kirjallisuudesta ja sen lukijoista digitaalisissa ympäristöissä.” Niin & Näin 3 (2020): 29–34.

Roine, Hanna-Riikka. 2018. “Synnyttävä sankarikeho: mitä vaarallista on mullistavan kokemuksen kertomisessa?” Kertomuksen vaarat -projektin vierailijablogi, 30.9.2018.

Roine, Hanna-Riikka. 2016. “Lectio pracursoria: The Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction.” Fafnir – Nordic Journal for Science Fiction and Fantasy Research 3 (2016): 63–68.

Roine, Hanna-Riikka. 2015. “Maailmojen monet mahdollisuudet tutkimuksessa.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 4 (2015): 98–100.

Roine, Hanna-Riikka. 2014. “From a World Written by One to the Worlds Visualised by Many. The Challenges of Fantastic Imagery in A Game of Thrones.” Teoksessa Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches , toim. Mikko Höglund et al., 37–51. Tampere: Tampere University Press.

Roine, Hanna-Riikka. 2014. “Fantasia- ja tieteisfiktio tutkimuksen marginaalissa?” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3 (2014), 40–43.