Rakkauslukot
Tutkinto-ohjelma

Sosiaalipsykologia, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opi ymmärtämään yhteiskunnallisten ja ihmisten välisten suhteiden dynamiikkaa.

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiaalipsykologian opiskelijana olet vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden asiantuntija. Sinulla on erityisosaamista ja ammatillista asiantuntijuutta esimerkiksi sellaisilla alueilla kuin minuus ja identiteetti, lapsuus ja perhe, vuorovaikutus työelämässä, digitaalinen vuorovaikutus, psykososiaalinen hyvinvointi, ohjaus ja käyttäytymisen muuttaminen, emootiot, päihdeongelmat sekä sosiaalitieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Tunnet näitä aloja koskevan tutkimuksen historiaa, ajankohtaisia kehityssuuntia sekä käytännön sovellusalueita. Ymmärrät yhteiskunnallisten ja ihmisten välisten suhteiden rakenteita ja dynamiikkaa, osaat etsiä, analysoida, jäsentää ja tuottaa sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää tutkimustietoa, ja soveltaa sitä käytännön työelämässä.

Sinulla on valmiudet työskennellä johto-, asiantuntija- ja ohjaavissa tehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä tiedotustoiminnassa eri aloilla.