Hyppää pääsisältöön

Sosiaalipsykologia, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opi ymmärtämään yhteiskunnallisten ja ihmisten välisten suhteiden dynamiikkaa.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiaalipsykologian opiskelijana olet vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden asiantuntija. Sinulla on erityisosaamista ja ammatillista asiantuntijuutta esimerkiksi sellaisilla alueilla kuin minuus ja identiteetti, lapsuus ja perhe, vuorovaikutus työelämässä, digitaalinen vuorovaikutus, psykososiaalinen hyvinvointi, ohjaus ja käyttäytymisen muuttaminen, emootiot, päihdeongelmat sekä sosiaalitieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Tunnet näitä aloja koskevan tutkimuksen historiaa, ajankohtaisia kehityssuuntia sekä käytännön sovellusalueita. Ymmärrät yhteiskunnallisten ja ihmisten välisten suhteiden rakenteita ja dynamiikkaa, osaat etsiä, analysoida, jäsentää ja tuottaa sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää tutkimustietoa, ja soveltaa sitä käytännön työelämässä.

Sinulla on valmiudet työskennellä johto-, asiantuntija- ja ohjaavissa tehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä tiedotustoiminnassa eri aloilla.