Henkilöprofiili

Katri Keskinen

tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet

Oma esittely

Tutkin väitöskirjassani yli 50 vuotta täyttäneiden yt-neuvotteluiden myötä työnsä menettäneiden työmarkkinatilannetta Suomessa. Tutkimuksessani keskeisessä asemassa ovat ikään perustuvat ennakkoluulot, stereotypiat ja ikäsyrjintä (ageismi), työntekijöiden toimijuus urapäätöksissä, sekä työurien pidentämistavoitteet. Käytän tutkimuksessani aineistona Kohti Kaksitahti-Suomea? – tutkimushankkeen luomaa rikasta laadullista seuranta-aineistoa, jossa on seurattu entisiä Postin työntekijöitä ja heidän työura- ja eläköitymispolkujaan yt-neuvotteluiden jälkeen vuosina 2015-2018.

Yksi tutkimukseni päätavoitteista on valottaa ikääntyneeseen työvoimaan kohdistuvaa paradoksia, jossa yksilöitä kannustetaan pidentämään työuriaan, tarjoamatta kuitenkaan siihen tarvittavia resursseja tai mahdollisuuksia. Ikääntyneiden uudelleentyöllistymis- ja kouluttautumismahdollisuudet ovat rajalliset ja vaativat tarkkaa suunnittelua, sekä joskus myös silkkaa tuuria, työuran jatkon kannalta. Tutkimuksessani tarkastelen mahdollisia työura- ja eläköitymispolkuja ja pohdin, onko työurien pidentäminen todellisuudessa mahdollista kaikille.

Tutkimukseni on osa Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network EuroAgeism - tutkijaverkoston tutkimusta, mikä takaa tutkimukselle myös monitieteelliset ja kansainväliset keskustelualustat.