Hyppää pääsisältöön

Johanna Ruusuvuori

professori, sosiaalipsykologia
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503186151

Työtehtävät

Research and teaching in social psychology

 

Osaamisalueiden kuvaus

Emotion in interaction
Vocal and non-vocal interaction
Social interaction at work (professionals, clients and multiprofessional cooperation)
Work-life participation (quality of working life, rehabilitation, workplace accommodation)
Practices, processes and effectiveness in the provision of health care
Digitalization of health care services
Qualitative methodology in social sciences
Interview as data-gathering method
Ethnomethodology and conversation analysis 

Tutkimusyksikkö

Unit of Social Research

Merkittävimmät julkaisut

Publications from recent years: 

Ahopelto, T., Ruusuvuori, J., Stevanovic, M. & Tiitinen, S. (2024). Defining personality: Epistemic authority in recruitment interviews. Business and Professional Communication Quarterly , Online first; https://doi.org/10.1177/23294906231218385

Ilomäki, S., Logren, A., & Ruusuvuori, J. (2023). Tieto ja potilaan osallistuminen hoitopäätösneuvottelussa. In: Stevanovic, M. (ed.) Yhdessä päätetty. Kohti tasa-arvoista vuorovaikutusta ja osallistumista. Helsinki: Gaudeamus, pp. 131-144.

Palonen, M., Turja, T., Castano De la Rosa, R., Ilomäki, S., Kaasalainen, T., Pelsmakers, S., Ruusuvuori, J., Valtonen, A. & Kaunonen, M. (2023). Learning from fall-related interventions for older people at home: A scoping review. Geriatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2023.08.014

Weiste, E., Koskela, I., Kallio, A., Keränen, H., Pesonen, S., Sormunen, E., Juvonen-Posti, P. & Ruusuvuori, J. (2023). Balancing participation in writing meeting minutes online in video-mediated return-to-work negotiations. Frontiers in Communication, Sec. Health Communication, Vol. 8, https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1205706. Frontiers | Balancing participation in writing meeting minutes online in video-mediated return-to-work negotiations (frontiersin.org)

Previtali, F., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (2022). Ageism in job interviews: Discreet ways of building co-membership through age categorization. Discourse Studies, online first. https://doi.org/10.1177/14614456221118770 

Laakso, M., Lipsanen, J., Pajo, K., Salmenlinna, I., Aaltonen, T. & Ruusuvuori, J. (2022). Working-age first-time hearing aid users’ self-reported outcomes. International Journal of Audiology. Published online 22 Aug 2022. https://doi.org/10.1080/14992027.2022.2106454; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14992027.2022.2106454 

Koivisto, T. A., Koskela, I., Saari, E., & Ruusuvuori, J. (2022). Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä – tukea vai rajoitteita vanhushoivatyölle?. Gerontologia. https://doi.org/10.23989/gerontologia.113900; https://journal.fi/gerontologia/article/view/113900 

Ilomäki & Ruusuvuori (2021): Preserving client autonomy when guiding medicine taking in telehomecare: A conversation analytic case study. Nursing Ethics https://doi.org/10.1177/09697330211051004https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/09697330211051004 

Ruusuvuori, J., Asmuss, B., Henttonen, P. & Ravaja, N. (2021). Shared affective stance displays as preliminary to complaining. In: Robles, J. & Weatherall, A. (eds.) How emotions are made in talk. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 129–162. 

Pesonen, S., Juvonen-Posti, P., Ristimäki, H-L., Weiste, E., Koskela I., Ruusuvuori, J. & Seppänen-Järvelä, R. (2021). Yhteistoimiijuus työterveysneuvottelussa. Kuntoutus 44(3): 5 – 18. 

Ilomäki, S, Ruusuvuori, J & Laitinen, J. (2021). Effects of Transmission Delay on Client Participation in Video-Mediated Group Health Counseling. Online First: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/10497323211010726; https://doi.org/10.1177/10497323211010726. Qualitative Health Research, 1–12 

Ilomäki, S. & Ruusuvuori, J. (2020). From appearings to disengagements: Openings and closings in video-mediated tele-homecare encounters. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality (3)3. DOI: https://doi.org/10.7146/si.v3i3.122711; Open Access: https://tidsskrift.dk/socialinteraction/article/view/122711  

Koivisto, T., Koskela, I & Ruusuvuori, J. (2020). Digiosaaminen työterveyshoitajien ja työterveyslääkärien näkökulmasta. Tutkiva hoitotyö 18(4), 3–11.  

Ristimäki, H-L., Tiitinen, S., Juvonen-Posti, P. & Ruusuvuori, J. (2020) Collaborative decision-making in return-to-work negotiations. Journal of Pragmatics, vol. 170, 189-205. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216620301946 

Weiste, E., Tiitinen, S., Vehviläinen, S., Ruusuvuori, J. & Laitinen, J. (2020). Counsellors’ interactional practices for facilitating group members’ affiliative talk about personal experiences in group counselling. Text & Talk. doi: 10.1515/text-2020-2068. Ahead of publication version: https://www.degruyter.com/view/journals/text/ahead-of-print/article-10.1515-text-2020-2068/article-10.1515-text-2020-2068.xml. 

Laitinen, J., Korkiakangas, E., Mäkiniemi J-P, Tiitinen, S., Tika, P, OInas-Kukkonen, H., Simunaniemi, A-M., Ahola, S., Jaako, J., Kekkonen, M., Muhos M., Heikkilä-Tammi, K., Hannonen, H., Lusa, S., Punakallio, A., Oksa, J., Mänttäri, S., Ilomäki, S. Logren, A., Verbeek, J., Ruotsalainen, J., Ruusuvuori, J & Oksanen, T. (2020). The effects of counseling via a smartphone application on microentrepreneurs’ work ability and work recovery: a study protocol. BMC Public Health, 20(1), 438. doi:10.1186/s12889-020-8449-7. URL: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8449-7.  

Weiste E, Juvonen-Posti P, Koskela I, Ristimäki H-L, Pesonen S, Keräinen H & Ruusuvuori J. (2020). Puhutaanko työhön paluusta vai sairaushistoriasta? – Lääkärin tapa avata keskustelu suuntaa työterveysneuvottelua.[How doctors open discussion in return-to-work negotiations] Lääkärilehti 75(16), 968–973. Published online 17.4.2020. URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/puhutaanko-tyohon-paluusta-vai-sairaushistoriasta-laakarin-tapa-avata-keskustelu-suuntaa-tyoterveysneuvottelua/.  

Tiitinen, S., Ilomäki, S., Laitinen, J., Korkiakangas, E., Hannonen, H. & Ruusuvuori, J. (2020). Developing theory- and evidence-based counseling for a health promotion intervention: A discussion paper. Patient Education and Counseling, 103(1), 234–239. doi:10.1016/j.pec.2019.08.015. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399119303556?via%3Dihub.  

Logren A, Ruusuvuori J & Laitinen J (2020). Stories of change: comparative time-framed experience telling in health promotion group discussions. Qualitative Health Research, 30(2), 279–292. doi:10.1177/1049732319877858. Epub 2019 Oct 3. URL:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732319877858.  

Ruusuvuori J & Asmuss B, Henttonen P & Ravaja N (2019). Complaining about others at work. Research on Language and Social Interaction 52(1), 41–62. doi:10.1080/08351813.2019.1572379.
https://www.tandfonline.com/eprint/JayI5h8J6wx74auDfAdn/full?target=10.1080/08351813.2019.1572379 

Logren A, Ruusuvuori J & Laitinen J (2019). Peer responses to self-disclosures in group counseling. Text & Talk. Published Online: 3.8.2019. doi: 10.1515/text-2019-2042.
https://www.degruyter.com/view/j/text.ahead-of-print/text-2019-2042/text-2019-2042.xml 

Ruusuvuori J, Aaltonen T, Lonka E, Salmenlinna I & Laakso M (2019). Discussing hearing aid rehabilitation at the hearing clinic: Patient involvement in deciding upon the need for a hearing aid. Health Communication. Available online since 30 May 2019. https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1620410,
https://www.tandfonline.com/eprint/pfI4cvBenUipgJ9MJPMC/full?target=10.1080/10410236.2019.1620410 

Ruusuvuori J, Aaltonen T, Koskela I, Ranta J, Lonka E, Salmenlinna I & Laakso M (2019). Studies on stigma regarding hearing impairment and hearing aid use among adults of working age: a scoping review. Disability and Rehabilitation 8: 1–11. Available online since 08 Jun 2019. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1622798
https://www.tandfonline.com/eprint/3H7fEBi7cHshxjghbNN8/full?target=10.1080/09638288.2019.1622798 

Hyvärinen M, Nikander P & Ruusuvuori J (eds.) Tutkimushaastattelun käsikirja [Handbook of Research Interview]. Tampere: Vastapaino, 46–86.

 Julkaisulista