Hyppää pääsisältöön

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Käyntiosoite: Keskustakampus: Linna-rakennus 5. krs., Kalevantie 5, 33100, TAMPERE

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus on nykyaikainen oppiaine ja monitieteinen tutkimusala. Se tutkii nuoruutta, nuoria ja nuorisotyötä yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Oppiaineessa rakennetaan nuorisotyön asiantuntijuutta hyödyntämällä nuorisotutkimusta, jota tehdään esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä ja humanistisissa tieteissä.  

Nuorisotyön koulutusta on annettu Tampereen yliopistossa ja sen edeltäjässä Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa vuodesta 1945 lähtien. Nykyisin Tampereen yliopistossa voi suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot nuorisotyöhön ja nuorisotutkimukseen erikoistuen.

Nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta opiskellaan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa. Tutkinto-ohjelmaan sisältyvät sekä yhteiskuntatutkimuksen yhteiset kandidaattiopinnot että nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan maisteriopinnot. Lisäksi nuorisotyöstä ja nuorisotutkimuksesta voi suorittaa "Nuoret ja nuorisotyö" -teemaopintoja. Nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta voi opiskella myös valinnaisena aineena. Nuorisotutkimus on yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman yksi väittelyala.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa perehdytään nuorisotyön perusteisiin, rakenteisiin ja käytäntöihin sekä nuoruuteen ja nuorisoon monitieteisestä näkökulmasta. Lisäksi teemaopinnoissa selviää, miten nuoria ja nuoruutta koskevaa teoreettista, tutkimuksellista ja monitieteellistä tietoa käytetään nuorisotyön kysymysten selvittämisessä.

Oppiaine on verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti nuorisotyön ammatillisella toimialalla ja tieteellisessä nuorisotutkimuksessa. Tampereen yliopisto on maamme ainoa nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen tutkintotavoitteista koulutusta antava yliopisto.