Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemari.pienimaki [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187473
Keskustakampus

Työtehtävät

Tutkimus: päätutkijana NYT!-hankkeessa (SOC) & mukana Reilu media -hankkeessa (ITC, TRIM/COMET)

Osaamisalueiden kuvaus

Medialukutaito, monilukutaito, valokuvanlukutaito, mediakasvatus, pedagogiikka, inkluusio, (haavoittuvat) nuoret.

Tutkimuskohteet

Tutkin tällä hetkellä ennen kaikkea alaikäisten nuorten ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia (media)yhteiskunnassa sekä seikkailukasvatuksen ja luontosuhteen merkitystä nuorten haluun toimia ympäristön puolesta.

Tieteenalat

Mediatutkimus (erit. mediakasvatus), nuorisotutkimus, visuaalisen kulttuurin tutkimus (erit. kuvantutkimus).

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö, NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimushanke, 2020-2023

Tutkimusura

Dosentuurihaku vireillä.

Merkittävimmät julkaisut

Pienimäki, Mari; Marttila, Maarit & Colliander, Marjukka (2021) "Vegenakkeja ja pyöräilyä" – kyselytutkimus kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta. Nuorisotutkimus 39: 2, 27–45.

Pienimäki, Mari (2020) "Participatory Photography Supporting the Social Inclusion of Migrant Youth". Youth Studies. Saatavilla: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2020.1814227 

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2020) “Media Education for the Inclusion of Vulnerable Youth”. Teoksessa: Hoechsmann, Michael; Carr, Paul R. & Thésée, Gina (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. Boston & Rotterdam: Sense Publishers, 64-82. 

Koponen, Minna & Pienimäki, Mari (2020) "Toward the Transcultural Media Competencies of Migrant Young People". Teoksessa: UNESCO, MILID Yearbook 2017–2018, 145-154. Available: http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/milidyearbook2018_19_.pdf 

Pienimäki, Mari (2019) “Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation”. Media Practice and Education, 20:4, 364–377. Saatavilla: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/25741136.2018.1541371?journalCode=rjmp21 

Kotilainen, Sirkku & Pienimäki, Mari (2019) ”Participation through Public Media: Improving Media Literacy among Vulnerable Youth”. Teoksessa: Ranieri, Maria; Thevenin, Benjamin & Cappello, Gianna (toim.) The International Encyclopedia of Media Literacy: 2 Volume Set. New York: Wiley & Sons, 1–6.

Pienimäki, Mari (2018) “Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young People”. The International Journal of New Media, Technology and the Arts, 13:3, 9–20. Saatavilla: https://cgscholar.com/bookstore/works/facilitating-creative-media-production-through-the-pedagogy-of-multiliteracies?category_id=cgrn 

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2018) ”Youth participation in research on multiliteracies: Ethical perspectives”. Media Education Research, 8:1, 115–132. Available: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103073 

Pienimäki, Mari; Tuominen Jaakko & Kuusisto, Anna-Kaisa (toim.) (2018) #TRUST Kulttuurisia kohtaamisia kasvotusten ja mediassa. Tampere: TRUST-hanke ja Tampereen yliopisto. Saatavilla: http://www.transculturaltrust.net/wp-content/uploads/2018/08/opetusmateriaali.pdf 

Pienimäki, Mari (2013) Valokuvien kriittinen tulkitseminen medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä. Sarjassa: Kuvista sanoin 12. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo. (Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.)

Pienimäki, Mari (2013). ”Valokuvien kriittinen tulkitseminen mediakasvatuksessa”. Kasvatus, 44:1, 44–57.

Pienimäki, Mari (2012) “Tukea journalististen valokuvien tulkintaan. Ehdotus medialukutaitoa edistävästä genremallista”. Media & Viestintä 35: 3–4, 98–117. Saatavilla: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62884 

Ks. laajemmat julkaisutiedot: https://cris.tuni.fi/