Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemari.pienimaki [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187473

Työtehtävät

Tutkimus: päätutkijana NYT!-hankkeessa (SOC) & mukana Reilu media -hankkeessa (ITC, TRIM/COMET)

Osaamisalueiden kuvaus

Medialukutaito, monilukutaito, valokuvanlukutaito, mediakasvatus, pedagogiikka, inkluusio, (haavoittuvat) nuoret.

Tutkimuskohteet

Tutkin tällä hetkellä ennen kaikkea alaikäisten nuorten ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia (media)yhteiskunnassa sekä seikkailukasvatuksen ja luontosuhteen merkitystä nuorten haluun toimia ympäristön puolesta.

Tieteenalat

Mediatutkimus (erit. mediakasvatus), nuorisotutkimus, visuaalisen kulttuurin tutkimus ja kasvatustiede.

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö, NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimushanke, 2020-2023

Tutkimusura

Dosentti (Jyväskylän yliopisto: nykykulttuuri, erityisesti visuaalinen kulttuuri ja mediakasvatus)

Merkittävimmät julkaisut

Fransberg, M., Honkatukia, P., Selin, A. & Pienimäki, M. (2022) "Tytöt ja pojat ympäristötoimijoina: ekofeministisiä ja intersektionaalisia tulkintoja". Teoksessa: Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa: Nuorisobarometri 2021. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, p. 137-154.

Pienimäki, M.; Marttila, M. & Colliander, M. (2021) "Vegenakkeja ja pyöräilyä" – kyselytutkimus kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta. Nuorisotutkimus 39: 2, 27–45.

Pienimäki, M. (2020) "Participatory Photography Supporting the Social Inclusion of Migrant Youth". Youth Studies

Pienimäki, M. & Kotilainen, S. (2020) “Media Education for the Inclusion of Vulnerable Youth”. Teoksessa: Hoechsmann, Michael; Carr, Paul R. & Thésée, Gina (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. Boston & Rotterdam: Sense Publishers, 64-82. 

Koponen, M. & Pienimäki, M. (2020) "Toward the Transcultural Media Competencies of Migrant Young People". Teoksessa: UNESCO, MILID Yearbook 2017–2018, 145-154

Pienimäki, M. (2019) “Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation”. Media Practice and Education, 20:4, 364–377. 

Kotilainen, S. & Pienimäki, M. (2019) ”Participation through Public Media: Improving Media Literacy among Vulnerable Youth”. Teoksessa: Ranieri, Maria; Thevenin, Benjamin & Cappello, Gianna (toim.) The International Encyclopedia of Media Literacy: 2 Volume Set. New York: Wiley & Sons, 1–6.

Pienimäki, M.(2018) “Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young People”. The International Journal of New Media, Technology and the Arts, 13:3, 9–20. 

Pienimäki, M. & Kotilainen, S. (2018) ”Youth participation in research on multiliteracies: Ethical perspectives”. Media Education Research, 8:1, 115–132.  

Ks. laajemmat julkaisutiedot: https://cris.tuni.fi/