Hyppää pääsisältöön

Into the Flow: tila, yhteisö ja alakulttuuri flowtaiteessa

Tampereen yliopisto
1.2.2021–31.12.2023

Into the Flow -hankkeessa (2021-2023) tutkitaan alakulttuurisia nuorten aikuisten ja aikuisten flowtaideyhteisöjä Tampereella ja Tukholmassa. Flowtaiteella viitataan hankkeessa esimerkiksi luovaan liikkeeseen ja tanssiin, välinemanipulaatioon, kontakti-improvisaatioon ja tulitaiteeseen ja näiden yhdistelmiin. 

Hankkeessa tutkitaan flowtaidetta alakulttuurisena, taiteellisena, yhteisöllisenä ja kehollisena tapana ottaa kaupunkitilaa haltuun. Konkreettisia esimerkkejä kaupunkitilassa ovat esitykset, bileet, mielenosoitukset, tai vapaamuotoinen hengaaminen ja harjoittelu yhdessä.

Hankkeen teoreettinen tausta ponnistaa kulttuurisesta nuorisotutkimuksesta, kaupunkitutkimuksesta ja feministisestä etnografiasta yhdistellen niiden teoriaperinteitä ja metodeja. 

Hankkeen tutkijoina toimivat FT Heta Mulari ja FM Maaria Hartman.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja tutkia luovaa kaupunkikulttuuria, joka harvoin kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se tutkii alakulttuurista toimintaa ja poliittista osallistumista ruohonjuuritasolla ja tuo näkyväksi kaupunkitilan haltuunottoon liittyviä valtasuhteita. 

Hanke on metodologisesti kokeileva. Se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä flowtaiteilijoiden kanssa, ja siinä etsitään uudenlaisia keinoja tuottaa ja raportoida tutkimustietoa taiteen, erityisesti liikkuvan kuvan kautta.

Vaikuttavuus

Hanke tuo näkyväksi kaupunkikulttuurista toimintaa ja osallistumisen muotoja, jotka usein jäävät yhteiskunnallisessa keskustelussa piiloon. Hanke tuottaa myös uusia näkökulmia nuorten aikuisten erilaisista elämänpoluista.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Projektiin kuuluvat henkilöt