Hyppää pääsisältöön
Hahmot

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opiskele nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijaksi.

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opiskelijana tunnet nuorisotyön käsitteistön, toimintaympäristöt, rakenteet ja työmuodot sekä nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen keskeisimmät teoriat ja viitekehykset: muun muassa klassikot, yhteisökasvatuksen, seikkailu- ja elämyspedagogiikan, sosiaalipedagogiikan, kriittisen pedagogiikan, nonformaalisen kasvatuksen ja informaalisen oppimisen.

Tunnet nuorisopolitiikan perusteet sekä nuorisotutkimuksen teoriat ja keskeiset lähestymistavat, kuten nuoruus ja nuoriso historiallisena, yhteiskunnallisena, kulttuurisena, yksilöllisenä ja fysiologisena ilmiönä, esimerkiksi ala- ja nuorisokulttuuriset lähestymistavat, nuorten siirtymien tutkimus, elämänkaari ja -kulku.

Osaat keskeiset tieteenfilosofiset ja metodologiset lähestymistavat sekä tutkimusmenetelmät ja kykenet soveltamaan niitä nuorison ja nuorisotyön tutkimisessa. Tunnet nuorisotyön profession sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijatehtävien edellyttämät tiedot, taidot, asenteet ja etiikan sekä työhön sijoittumisen mahdollisuudet.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja hae opiskelemaan!