Hyppää pääsisältöön

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opiskele nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijaksi.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opiskelijana sinulla on kattava näkemys nuorisokysymyksen rakentumisesta yhteiskunnassa. Osaat analysoida yhteiskunnallisia keskusteluja, päätöksentekoa ja instituutioita iän ja sukupolvien välisten suhteiden näkökulmasta. Tunnet monipuolisesti nuorisotyön menetelmät ja toimintaympäristöt, samoin kuin nuoria, nuoruutta, nuorisotyötä, nuorisokasvatusta ja nuorisopolitiikkaa koskevat teoriat ja käsitteet.

Osaat hahmottaa nuoruuden kysymyksiä historiallisina, yhteiskunnallisina, kulttuurisina ja yksilöllisinä ilmiöinä. Tietämyksesi sisältöalueita voivat olla esimerkiksi ala- ja nuorisokulttuurit, nuorten osallistuminen ja osallisuus, sukupolvet, elämänkulku, nuorten koulutus- ja työelämäsiirtymät ja niiden hallinnointi.

Osaat keskeiset metodologiset lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät ja pystyt soveltamaan niitä nuorten, sukupolvisuhteiden ja nuorisotyön tutkimisessa. Tunnet nuorisotyön profession sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijatehtävien edellyttämät tiedot, taidot, eetoksen ja etiikan sekä työhön sijoittumisen mahdollisuudet sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yhteiskuntatieteilijänä olet laaja-alainen nuoruuden ja ikään liittyvien kysymysten asiantuntija.