Hyppää pääsisältöön

Sukupuolentutkimus, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Haluatko edistää muutoksen mahdollisuuksia moniarvoisessa yhteiskunnassa?

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sukupuolentutkimuksen opiskelijana osaat analysoida, miten sukupuoli ja seksuaalisuus sekä niihin risteävät erot (mm. ikä, yhteiskuntaluokka, rotu) jäsentävät yhteiskunnallisia rakenteita, kulttuurisia käytäntöjä, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja identiteettejä. Osaat soveltaa feministisiä käsitteitä ja tutkimusotteita, muodostaa tutkimusongelmia, hankkia ja käyttää erilaisia aineistoja, esittää analyysinsa kirjallisesti ja suullisesti tieteellisesti järjestyneellä tavalla, ja perustella tutkimukselliset valintasi.

Näitä tietoja ja taitoja osaat soveltaa myös ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Sinusta valmistuu yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntija, joka osaa toimia julkisen ja yksityisen sektorin, järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja median tehtävissä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Sinulla on taito kriittisesti havainnoida, analysoida ja raportoida sukupuolittavia ja seksualisoivia yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä sekä suunnitella ja edistää muutoksen mahdollisuuksia moniarvoisessa yhteiskunnassa.