Hyppää pääsisältöön

Hanna Ojala

yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus

Työtehtävät

Tutkimus:

MANage: Laadullinen seurantatutkimus miehistä, työelämän viimeisistä vuosista ja eläkkeelle siirtymisestä (2009-)

Hankkeessa tarkastellaan laadullisen pitkittäistutkimuksen keinoin vanhenemista, työelämän viimeisiä vuosia ja eläkkeelle siirtymistä miesten näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on se, miten kulttuuriset miehisyyden ideaalit luovat mallit ja rajat sille, kuinka miehet kokevat oman vanhenemisensa ja yhteiskunnallisen asemansa muutoksen työntekijästä eläkeläiseksi, miten he tulkitsevat erilaisia vaivoja ja oireita suhteessa ikään ja vanhenemiseen, sekä millaisia seurauksia ruumiillisella vanhenemisella on miehille heidän arjessaan. Tarkastelun kohteena on lisäksi se, millaisin tavoin ikä järjestää miesten välisiä suhteita sekä miten miehen paikka perheessä ja työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä muuttuu ikääntymisen myötä.

Teoreettisena kiinnostuksen kohteena hankkeessa on iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteenkietoutumisen prosessit. Kysymme muun muassa miten yhteiskuntaluokka eriyttää ikääntymisen kokemusta ja eläkkeelle siirtymisen prosesseja, miten työnjakoon liittyvät luokkakulttuurit näkyvät (mies)sukupolvien välisissä suhteissa sekä miten työväenluokkaiset ja keskiluokkaiset miehet suhtautuvat ikääntymisen vaikutusten hidastamiseen ja ulkonäköä korostavaan kulutuskulttuuriin (ns. anti-ageing).

Tutkimuksen aineisto koostuu yksilö- ja ryhmähaastatteluista, jotka toteutettiin vuonna 2010 ja 2011 tuolloin 50-55 -vuotiaiden työssä olevien ja 65-70 -vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden diplomi-insinöörien ja metallimiesten kanssa. Seurantahaastattelut suoritettiin vuonna 2017.

Projektin vastuullisina tutkijoina toimivat yliopistonlehtori, KT, dos. Hanna Ojala ja apulaisprofessori, FT, dos. Ilkka Pietilä (Helsingin yliopisto / sosiaaligerontologia).

Psykososiaalinen syöpätutkimus (ks. tarkemmat tiedot linkistä projektit-otsikon alta)

Opetus:

Lukuvuonna 2023-2024 kontaktiopetuksena: SSR.GEN.010 Introduction to the Master's Degree Programme in Gender Studies (periodi I), SSR.GEN.020 Gendered and Sexualized Society (periodi I), YKT.SUT.304 Feministinen metodologia (periodi III), SSR.GEN.070 Gender Equality as Work (periodi IV), YKT.305 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (alkava & jatkava; periodit I-IV), 

Tentaattorina ja esseen vastaanottajana jaksoilla: YKT.YKE.502 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset, YKT.YKE.503 Miehet ja maskuliinisuudet, YKT.SUT.303 Tasa-arvo työnä (vain esseesuoritus), YKT.SUT.304 Feministinen metodologia

Sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen verkosto HILMAn yhteyshenkilö. HILMA-verkosto järjestää sukupuolentutkimuksen verkkokursseja, joita Tampereen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa ja hyväksilukea osaksi sukupuolentutkimuksen opintoja. Kurssien korvaavuudet Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen vaatimuksiin määritellään aina lukukauden aluksi ja Hilma-kurssit löytyvät SISUsta näiden korvaavien kurssien alta (usein Ruumiillisuus ja sukupuoli -teemakokonaisuuden kohdalta). Katso Hilman ajankohtainen opetustarjonta ja ilmoittautumisajat täältä https://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/ 

Osaamisalueiden kuvaus

Sukupuolistunut ikääntyminen (erityisesti miesten ikääntyminen); miehet ja maskuliinisuudet; toimijuus; intersektionaalisuus (sukupuoli, ikä ja yhteiskuntaluokka); eturauhassyövän psykososiaaliset ulottuvuudet; laadullinen tutkimus (erityisesti etnografia ja haastattelu); feministinen pedagogiikka

Luottamustoimet

Sukupuolentutkimuksen oppialavastaava

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmän (Topsu) jäsen

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilman varapuheenjohtaja

Suomen Miestutkimuksen Seuran (SuMS) varapuheenjohtaja

Merkittävimmät julkaisut

Valikoidut julkaisut 2016-2023

Lahti, Laura, Ojala, Hanna, Harju, Eeva & Murtola, Teemu (2023) Aktiivisuusrannekkeesta voi olla hyötyä eturauhassyövän hormonihoidon aikana. Suomen Lääkärilehti 78: e36179 www.laakarilehti.fi/e36179 (open access)

Talvitie, Anna-Maija, Ojala, Hanna, Tammela, Teuvo & Pietilä, Ilkka (2023) Prostate cancer-related sexual dysfunction. The significance of social relations in men’s reconstructions of masculinity. Culture, Health and Sexuality. DOI:10.1080/13691058.2023.2250410 (open access)

Talvitie, Anna-Maija, Helminen, Mika, Ojala, Hanna, Tammela, Teuvo, Auvinen, Anssi & Pietilä, Ilkka (2023) Missingness in the expanded prostate cancer index short form (EPIC-26) – prevalence, patterns, and explanatory factors. Health and Quality of Life Outcomes 21 DOI: https://doi.org/10.1186/s12955-023-02175-1 (open access)

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna (2023) The Loss of Work Motivation among Older Male Employees: Critical Perspectives to Policies Aimed at Extending Working Life in Finland. In Burnay N, Ogg J, Krekula C & Vendramin P (eds.) Older Workers and Exclusion Processes on the Labour Market. A life course perspective. Life Course Research and Social Policies 14. Springer, Cham. 45-60. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11272-0 (open access)

Elonheimo, Aino-Maija, Miettinen, Sari, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2022) Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino, Tampere.

Calasanti, Toni, Pietilä, Ilkka, King, Neal & Ojala, Hanna (2022) Studying constructions of aging manhood: Methodological considerations. Journal of Aging Studies 63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.101050

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2022) Seeking age-appropriate appearance among ageing men. In Outi Sarpila, Iida Kukkonen, Tero Pajunen & Erica Åberg (Eds.) Appearance as Capital. The Normative Regulation of Aesthetic Capital Accumulation and Conversion. 71-83. Emerald Publishing Limited, Bingley, https://doi.org/10.1108/978-1-80043-708-120210013 (open access)

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2022) Tiedon tuottamisen sukupuolittuneisuus. Teoksessa Taina Kinnunen & Juhana Venäläinen (toim.) Kulttuurintutkimus tietämisen tapana. Vastapaino, Tampere. 179-204.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna (2022) Monimuotoistuva isovanhemmuus, muuttuva isoisyys. Teoksessa Anna Kinnunen, Maija Könönen & Sinikka Vakimo (toim.) Babuskoja, teräsvaareja ja digisenioreita. Muuttuva vanhuus Suomessa ja Venäjällä. Gaudeamus, Helsinki. 95-107.

Lahti, Laura & Ojala, Hanna (2022) ”Se nyt kuuluu tähän ikään”. Eturauhassyöpäpotilaiden tulkintoja ikääntymisestä osana syövän sairastamista. Gerontologia 36(4), 362-374.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna (2021) Inclusivity, Horizontal Homosociality and Controlled Participation of “The Others”: Negotiations of Masculinity and Ageing in Two Older Men’s Communities. Nora: Nordic Journal of Feminist and Gender Research. DOI: 10.1080/08038740.2021.1981997 (open access)

King, Neal, Calasanti, Toni, Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna (2021) The hegemony in masculinity. Men and Masculinities 24 (3), 432-450.

Talvitie, Anna-Maija, Ojala, Hanna, Tammela, Teuvo & Pietilä, Ilkka (online first, 21 July 2021) The Expanded Prostate Cancer Index Composite Short Form (EPIC-26) for measuring health-related quality of life: content analysis of patients’ spontaneous comments written in survey margins. Quality of Life Research. doi.org/10.1007/s11136-021-02940-z (open access)

Seppänen, Marjaana, Tiilikainen, Elisa, Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2021) Place-bound rural community of older men: social and autobiographical insideness of the Mill Village Boys in Finland. In Mark Skinner, Rachel Winterton & Kieran Walsh (eds.) Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives on Rural Ageing. Routledge: London.

Pietilä, Ilkka, Calasanti, Toni, Ojala, Hanna & King, Neal (2020) Is Retirement a Crisis for Men? Class and Adjustment to Retirement. Men and Masculinities 23 (2), 306-325. doi: 10.1177/1097184X17724189

Hakulinen, Annastiina, Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2020) Miesten terveyden edunvalvontaa terveyspolitiikan kentällä: potilaiden perusteluja eturauhassyövän seulonnan tarpeellisuudesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57(4), 348-358.

Harju, Eeva, Jones, Marjaana, Laitinen, Kati, Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2020) Sairaanhoitajien kokemuksia syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen toteuttamisen ongelmakohdista. Tutkiva hoitotyö 18 (2), 3-9.

Hakulinen, Annastiina, Harju, Eeva, Pietilä, Ilkka, Murtola, Teemu & Ojala, Hanna (2020) Hormonihoitoa saavien eturauhassyöpäpotilaiden kokemuksia liikuntainterventiosta: pilottitutkimus. Tutkiva hoitotyö 18 (1), 28-35.

Talvitie, Anna-Maija, Ojala, Hanna, Tammela, Teuvo, Koivisto, Anna Maija & Pietilä, Ilkka (2019) Factors related to self-rated health and life satisfaction one year after radical prostatectomy for localized prostate cancer: a cross-sectional survey. Scandinavian Journal of Caring Sciences 33 (3), 688-697.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2019) Class-based grandfathering practices in Finland. In Virpi Timonen (Ed.) Grandparenting practices around the world. Policy Press, Bristol. 171-187.

Harju, Eeva, Hakulinen, Annastiina, Jones, Marjaana, Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2019) Syöpäpotilaiden psykososiaalinen tuki ja terveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa. Erikoissairaanhoidon henkilöstön näkökulma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56 (3), 192-203.

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, Tiilikainen, Elisa & Seppänen, Marjaana (2019) Horisontaalinen homososiaalisuus eläkeikäisten miesten yhteisössä. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 32 (1), 21-33.

Pietilä, Ilkka, Jurva, Raisa, Ojala, Hanna & Tammela, Teuvo (2018) Seeking certainty through narrative closure: men’s stories of prostate cancer treatments in a state of liminality. Sociology of Health and Illness 40 (4), 639-653.

Calasanti, Toni, Neal King, Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna (2018) Rationales for Anti-Aging Activities in Middle Age: Aging, Health, or Appearance? The Gerontologist 58 (2), 233-241.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (2018) Vanhenevan isän ja aikuisen pojan suhde. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Gaudeamus, Helsinki, 131-147.

Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2018) Feministisen pedagogiikan ABC. Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino, Tampere.

Palsaoja-kollektiivi (2018) Liike ja hetki: Kollektiivisen biografian sommitelmia (nyky)akatemiassa. SoPhi 140. SoPhi, Jyväskylä.

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, Helminen, Sanna & Tammela, Teuvo (2016) Who has the guts to make this choice? Ideals of masculinity in men’s justifications for their decisions of treatment for localised prostate cancer. International Journal of Men’s Health 15 (3), 267-282.

Ojala, Hanna, Pietilä, Ilkka & Nikander, Pirjo (2016) Immune to ageism? Men’s perceptions of age-based discrimination in everyday contexts. Journal of Aging Studies 39, 44-53.

Pirhonen, Jari, Ojala, Hanna, Lumme-Sandt, Kirsi & Pietilä, Ilkka (2016) Old But Not That Old. Finnish Community-Dwelling 90+ Aged Persons Negotiating Their Autonomy. Ageing and Society 36 (8), 1625-1644.

Ojala, Hanna, Calasanti, Toni, King, Neal & Pietilä, Ilkka (2016) Natural(ly) Men. Masculinity and gendered anti-ageing practices in Finland and the USA. Ageing and Society 36 (2), 356-375.

Ojala, Hanna (2016) Äijäjooga sukupuolen ja iän neuvottelun kenttänä. Teoksessa Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.) Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki. 176-196.