Hyppää pääsisältöön

Sosiaaliantropologia, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Tule tarkastelemaan maailman kulttuurista kirjoa ja sen dynaamista muutosta.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiaaliantropologian opiskelijana näkökulmasi maailmaan ja siinä toimimiseen on globaali. Ymmärrät ihmisen toiminnan kulttuurisia ulottuvuuksia, ja osaat tarkastella kriittisesti kulttuurin, yhteiskunnan ja politiikan välisiä suhteita. Voit myös rakentaa erityisosaamistasi perehtymällä sinua kiinnostavaan kulttuuripiiriin.

Sinulla on valmiudet analyyttisesti tarkastella maailman kulttuurista kirjoa ja sen dynaamista muutosta. Pystyt sijoittamaan suomalaisen yhteiskunnan osaksi valtioiden rajat ylittäviä kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia suhteita ja prosesseja. Tunnet antropologian oppihistorian keskeiset suuntaviivat.

Olet etnografisen eli osallistuvan tutkimusotteen asiantuntija, ja osaat soveltaa sitä paitsi tutkimuksen tekemiseen myös työelämän erilaisissa tehtävissä. Opinnot antavat sinulle monipuolisesti valmiuksia toimia globalisoituvan työelämän erilaisissa ammateissa, hallinnon, opetuksen, tutkimuksen ja tiedottamisen kentillä, niin järjestöissä, yrityksissä kuin julkisella sektorillakin.