Hyppää pääsisältöön

Mia Tammelin

apulaisprofessori (Associate Professor)

Oma esittely

Työskentelen sosiaalipolitiikan tenure track - professorina yhteiskuntatutkimuksen yksikössä ja tutkimusjohtajana Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlassa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin perheiden arkea, toimeentuloa ja köyhyyttä sekä sosiaalisia suhteita, työelämää ja -yhteiskuntaa sekä sosiaalipoliitiikkaa.  

Työtehtävät

Perheiden hyvinvointia ja köyhyyttä koskeva tutkimus, työelämän ja työyhteiskunnan tutkimus, sosiaalipolitikan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijatehtävät. Tutkimuksen lisäksi osallistun opetukseen ja ohjaukseen yhteiskuntatutkimuksen yksikössä, mm. Perlan koordinoimilla kursseilla sekä pro gradu- tutkielmaseminaareissa. Ohjaan myös väitöstutkimuksia.  

Projektit

Luottamustoimet

Toimin Euroopan Unionin tutkimussäätiö Eurofound:in (European foundation on the Improving Living and Working Conditions) elinolojen ja tasa-arvon osaston tieteellisenä asiantuntijana (2021-2024). 

Kuulun Euroopan sosiaalityön tutkimuksen järjestön (ESWRA) tieteellisen lehden European Social Work Research kansainväliseen toimituskuntaan sekä Community, Work and Family -lehden kansainväliseen toimituskuntaan.

Tutkimustavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää köyhyyden syitä ja vaikutuksia sekä löytää ratkaisuja köyhyyteen. Tutkimuksessa kysytään: mikä tuottaa köyhyyttä ja miten se näkyy arjessa? Entä millaisia ovat sen vaikutukset ja miten köyhyyttä voidaan vähentää? Tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallista kestävyyttä edistäviä yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä rakenteita ja työkäytäntöjä.  Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan perheiden hyvinvointia ja sitä tukevia ratkaisuja. 

Tutkimuskohteet

Tutkimuksessa "Lapsiperheiden köyhyys ja hyvinvointi: arki ja yhteiskunnallinen kestävyys (Perheen arki)" tarkastellaan lapsiperheiden köyhyyttä ja hyvinvointia tukevia ja edistäviä tekijöitä. Köyhyyttä ja hyvinvointia lähestytään useilla eri näkökulmilla ja hyödyntäen eri aineistoja ja menetelmiä. Näkökulmana tutkimuksessa on arki koettuna ja elettynä, joka toteutuu eri konteksteissa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan köyhyyttä sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ongelmana, johon voidaan puuttua, ja hanke tarkastelee ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Tutkimusyksikkö

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus, Perla ja sosiaalipolitiikka

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, yhteiskuntatutkimus

Tutkimusrahoitus

Olen toiminut Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijana vuosina 2015-2020. Tutkimushankkeessa tarkastelin perheen, työn ja hoivan kysymyksiä, sekä digitalisoituvaa arkea.

Tutkimusura

Olen työskennellyt tutkijana ja asiantuntijana Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ja toiminut Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tutkijana ja Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) Genevessä junior-asiantuntijana ja konsulttina. Lisäksi olen työskennellyt lehtorina ja yliopettajan korkeakouluissa. 

Merkittävimmät julkaisut

Beham, B., Ollier-Malaterre, A., Allen, T. D., Baierl, A., Alexandrova, M., Artiawati, Beauregard, T. A., Carvalho, V. S., Chambel, M. J., Cho, E., Coden da Silva, B., Dawkins, S., Escribano, P. I., Gudeta, K. H., Huang, T.-p., Jaga, A., Kost, D., Kurowska, A., Leon, E., . . . Waismel-Manor, R. (2023). Humane orientation, work–family conflict, and positive spillover across cultures. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/apl0001093

Laine, M., Isoniemi, H., & Tammelin, M. (2023). Työ talouskasvun jälkeen: työn kuvaukset post-growth- ja degrowth-ajattelua hyödyntävissä tutkimuksissa . Poliittinen Talous11(1), 70–92. https://doi.org/10.51810/pt.128727

Sipari, S., Tammelin, M., Helenius, S., Janhunen, E., Rantakokko, M., Vänskä, N. & Harra, T. (2022). Knowledge Needs in Rehabilitation: Perspectives of Service Users and Professionals. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 3, 858081. https://doi.org/10.3389/fresc.2022.858081

Tammelin Mia & Mänttäri van der Kuip Maija (2021). Policy alienation in frontline social work – A study of social workers’ responses to a major anticipated social and health care reform in Finland. Ethics and Social Welfare. https://doi.org/10.1080/17496535.2021.1977836

Hirvonen, H., Tammelin, M., Hämäläinen, A., & Taipale, S. (2022). Group‐based instant messaging in Finnish residential elder care work : taming the technology or vice versa?. New Technology, Work and Employment37(2), 231-249. https://doi.org/10.1111/ntwe.12221.

Tammelin M., Hirvonen H., Hämäläinen A, & Hänninen, R. (2021) Sense of belonging in digitalised care work community. Edited: H.Hirvonen, M. Tammelin, E. Wouters, R. Hänninen.  Critical perspectives to digital transformation for care of older people, Routledge.

Tammelin M. & Alakärppä, O. 2021. Technology management, networking positions and work/life boundaries among working adult students. Technology in Society 65 (2021). https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101569

Saari, T., Tammelin, M., Mustosmäki, A., Koivunen, M., Villi, M. & Parviainen, T. 2021. Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa (Digitalisation of work and work among media workers – labour unions perspectives). Yhteiskuntapolitiikka.

Oinas, T., Karhinen, J., Tammelin, M., Hirvonen, H. Hämäläinen, A., Taipale, S. 2021, Teknologisten laitteiden ja sovellusten käyttö vanhustyössä: työn piirteiden ja yksilötekijöiden vaikutusten tarkastelua (Use of techonology and applications in elderly care work: analysis of work and personal characteristics). Yhteiskuntapolitiikka 2021.

Tammelin, M. (2020) Couples’ time management systems: your time, my time or our time? Families, Relationships and Societies, (10)1, March 2021, pp. 137-152(16). DOI:  doi.org/10.1332/204674320X16059402201264

Parkatti Anne & Tammelin, Mia (2020) Finanssialan työn digitalisaatio (Digitalisation of work in the financial sector), Työelämän tutkimus. Vol 18, 145-178. DOI: https://doi.org/10.37455/tt.94888

Tammelin, Mia (2019) The solo self-employed and intrinsic financial security: does the promotion of self-employment institutionalise dualisation? Journal of Poverty and Social Justice, 27( 2), June 2019, 219-234. https://doi.org/10.1332/175982719X15535215192741

Tammelin, Mia. (2018) Dimensions of working time, family and well-being: introduction. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp 1-10

Tammelin, Mia. (2018). Work, time and family: Is it possible to identify European family working time regimes? In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp. 11-21

Tammelin, Mia, Virmasalo Ilkka, Alakärppä Outi. (2018) Lone-parent families in the EU. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp. 35-48

Tammelin, Mia. (2018). Work - family border styles and mobile technology. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp.91-104

Tammelin, Mia, Anttila Timo, Oinas Tomi, Mustosmäki Armi, Virmasalo Ilkka, Alakärppä Outi. (2018) Conclusions: Towards sustainable working life. In Tammelin, M (ed). (2018) Family, Work and Wellbeing. Emerging new issues. Springer Briefs, Springer Nature. pp. 105-115

Mänttäri-van der Kuip, Maija, Tammelin, Mia & Anttila, Timo (2018) Organisaatioiden isomorfismi - Julkiset organisaatiot ja yhdenmukaisuuden paine. (Isomorphism – Public sector Organisations and the Push to Conformity) Yhteiskuntapolitiikka 3 / 2018.

Rönkä, Anna, Ekonen, Marianne, Tammelin, Mia & Turja, Leena (2017) Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility (jamk.fi)

Rönkä, A., Turja, L., Malinen, K., Tammelin, M., & Kekkonen, M. (2019). Flexibly scheduled early childhood education and care : experiences of Finnish parents and educators. Early Years39(4), 376-391. https://doi.org/10.1080/09575146.2017.1387519 JYX - Flexibly scheduled early childhood education and care : experiences of Finnish parents and educators (jyu.fi)

Tammelin, M., Mykkänen, J., Sevón, E., Murtorinne-Lahtinen, M., & Rönkä, A. (2019). Family time negotiations in the context of non-standard work schedules. Families, Relationships and Societies8(1), 121-136. https://doi.org/10.1332/204674317X15034163282768 JYX - Family time negotiations in the context of non-standard work schedules (jyu.fi)

Tammelin, Mia, Saari Tiina, & Koivunen Tuija (2017): Illusion of Autonomy? Knowledge workers pressed between home and work. International Journal of Sociology and Social Policy.

Tammelin, Mia & Anttila Timo (2017) Mobile life of middle aged employees: fragmented time and softer schedules. In Taipale, S. & Wilska, T-A & s Gilleard C.: Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. Routledge.

Tammelin, M., Malinen, K., Rönkä, A., & Verhoef, M. (2017). Work Schedules and Work–Family Conflict Among Dual Earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Journal of Family Issues38(1), 3 24.  https://doi.org/10.1177/0192513X15585810 JYX - Work Schedules and Work–Family Conflict Among Dual Earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom (jyu.fi)

Tammelin, Mia & Mustosmäki, Armi. (2017) Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen. In Pyöriä P(ed.) Työelämän myytit ja todellisuus (Myths of Working Life). Gaudeamus.  

Murtorinne-Lahtinen Minna, Moilanen Sanna, Tammelin Mia, Rönkä Anna & Laakso Marja-Leena (2016) Mothers’ non-standard schedules and family time: enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 36 Iss: 1/2, pp.119 – 135 http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-0022  

Oinas, Tomi, Tammelin, Mia, ja Anttila Timo. (2016) Työ, perhe ja hoiva – heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään työuraan? (Work, family and care – are there long-term consequences of added pressures at work?) In Järnefelt, N.: Työolot ja työurat (Working conditions and work careers). Eläketurvakeskus, pages: 62-86
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-691-257-1

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A., & Roeters, A. (2016). Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families. Community, Work and Family19(3), 261-280. https://doi.org/10.1080/13668803.2015.1024609 JYX - Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families (jyu.fi)

Anttila, Timo, Oinas, Tomi, Nätti Jouko & Tammelin, Mia (2015) Flexibility regimes and work hour fit in Europe. European Sociological Review. 31 (6): 713-724 Working-Time Regimes and Work-Life Balance in Europe | European Sociological Review | Oxford Academic (oup.com)