Hyppää pääsisältöön

Mia Tammelin

Tenure track -professori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemia.tammelin [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504793680
Keskustakampus

Oma esittely

Työskentelen tenure track - professorina yhteiskuntatutkimuksen yksikössä (sosiaalipolitiikka) ja Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA:ssa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkin erityisesti perheiden arkea, toimeentuloa ja köyhyyttä sekä sosiaalisia suhteita, työelämää ja -yhteiskuntaa sekä sosiaalipoliitiikkaa.  

Työtehtävät

Perheiden hyvinvointia ja köyhyyttä koskeva tutkimus, työelämän ja työyhteiskunnan tutkimus, sosiaalipolitikan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijatehtävät. Tutkimuksen lisäksi osallistun opetukseen ja ohjaukseen yhteiskuntatutkimuksen yksikössä, mm. PERLAn koordinoimilla kursseilla sekä pro gradu tutkimuksessa. Ohjaan mielelläni myös väitöstutkimuksia.  

Projektit

Luottamustoimet

Toimin Euroopan Unionin tutkimussäätiö Eurofound:in (European foundation on the Improving Living and Working Conditions) elinolojen ja tasa-arvon osaston tieteellisenä asiantuntijana (2021-2024). 

Kuulun Euroopan sosiaalityön tutkimuksen järjestön (ESWRA) tieteellisen lehden European Social Work Research kansainväliseen toimituskuntaan sekä Community, Work and Family -lehden kansainväliseen toimituskuntaan.

Tutkimustavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää köyhyyden syitä ja vaikutuksia sekä löytää ratkaisuja köyhyyteen. Tutkimuksessa kysytään: mikä tuottaa köyhyyttä ja miten se näkyy arjessa? Entä millaisia ovat sen vaikutukset ja miten köyhyyttä voidaan vähentää? Tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallista kestävyyttä edistäviä yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä rakenteita ja työkäytäntöjä.  Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan perheiden hyvinvointia ja sitä tukevia ratkaisuja. 

Tutkimuskohteet

Tutkimuksessa "Lapsiperheiden köyhyys ja hyvinvointi: arki ja yhteiskunnallinen kestävyys (Perheen arki)" tarkastellaan lapsiperheiden köyhyyttä ja hyvinvointia tukevia ja edistäviä tekijöitä. Köyhyyttä ja hyvinvointia lähestytään useilla eri näkökulmilla ja hyödyntäen eri aineistoja ja menetelmiä. Näkökulmana tutkimuksessa on arki koettuna ja elettynä, joka toteutuu eri konteksteissa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan köyhyyttä sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ongelmana, johon voidaan puuttua, ja hanke tarkastelee ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Tutkimusyksikkö

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus, PERLA (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, yhteiskuntatutkimus

Tutkimusrahoitus

Olen toiminut Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijana vuosina 2015-2020. Tutkimushankkeessa tarkastelin perheen, työn ja hoivan kysymyksiä, sekä digitalisoituvaa arkea.

Tutkimusura

Olen työskennellyt tutkijana ja asiantuntijana Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ja toiminut Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tutkijana ja Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) Genevessä junior-asiantuntijana ja konsulttina. Lisäksi olen työskennellyt lehtorina ja yliopettajan korkeakouluissa.