Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen professorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Tutkin ja opetan yhteiskuntatieteiden metodologiaa, julkinen sosiologiaa ja kriittistä pedagogiikkaa. Näillä aloilla ihmiset käyttävät sosiologista mielikuvitustaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

In English 

I am a Professor of Adult Education and work at the Faculty of Social Sciences (Degree Program of Social Sciences), Tampere University. I study and teach social science methodology, public sociology, and critical pedagogy. People use their sociological imagination to solve social problems and promote social justice in all these fields.

I am a principal investigator in the Academy of Finland's research project, Speculative social science fiction of digitalization in higher education: Towards a humanized digital future 2021–2025 (see https://doi.org/10.1007/s42438-021-00260-6). 

Merkittävimmät julkaisut

Johdatus laadulliseen tutkimukseen , Vastapaino, 1998 (Jari Eskolan kanssa)

Sivistyksellinen aikuiskasvatus, Kansanvalistusseura, 2002 (Petri Salon kanssa) 

Kasvatus mediakulttuurissa , Vastapaino, 2003

Children in the Information Society, Peter Lang, 2004 (with Hanna Lehtimäki)

Radikaali kasvatus , Gaudeamus, 2005

Wikiworld, Pluto Press, 2010 (with Tere Vadén)

Hidden in Plain Sight. How I Sheltered a Refugee , Into Kustannus, 2011

Taisteleva tutkimus , Into Kustannus, 2014 (Sanna Ryynäsen kanssa)

Artistic Research Methodology , Peter Lang, 2014 (with Mika Hannula and Tere Vadén)

C. Wright Millsin sosiologinen elämä , Vastapaino, 2017

Paulo Freire, sorrettujen pedagogi , Into Kustannus, 2019

Militant Freire, DIO Press, 20 21