Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen kulttuuriantropologiasta väitellyt etnologian dosentti ja teknologian kulttuurisen tutkimuksen dosentti. Olen toiminut erilaisissa tutkimus- ja/tai opetustehtävissä vuodesta 2002 lähtien Jyväskylän, Turun ja - elokuusta 2022 alkaen - Tampereen yliopistoissa. Väitöskirjani (2006) oli etnografinen tutkimus orientalismista ja oksidentalismista Etelä-Intiassa. Post doc -projektini (2006-2009) käsitteli Etelä-Korean mediakulttuuria ja tietoyhteiskuntaa, minkä jälkeen olen tutkinut teknologiaa sen eri muodoissa, kuten rahapelaamista internetissä, kännykän käyttöä Intian maaseudulla ja humanoidin Sophia the Robotin vaikutelmanhallintaa

Intiassa olen tutkinut myös äänestämistä slummeissa ja suomalaisjohtajien työkokemuksia. Lisäksi olen tehnyt tutkimusta Gambiassa, jossa tutkin mm. lapsiavioliittoja ja tyttöjen ympärileikkaamista

Kenties laajin tutkimusaiheeni on länsimaat yhteisönä ja länsimaisuus ideana, mihin liittyy myös tehtäväni kansainvälisen tutkijaverkoston, The West Networkin, vetäjänä (2016-2022). Länsi-teemaan liittyen olen toimittanut kaksi teosta: Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? ja Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva

Minua kiinnostaa myös dokumenttifilmien tekeminen: Päivä Intiassa kertoo kahden Intiassa työskentelevän suomalaisen arjesta, Väitös-filmiä varten seurasin tohtoriksi valmistuvan tutkijaa hänen väitöspäivänään ja Macao: A Gambling City puolestaan kertoo kasinobisneksestä Kiinan erityishallintoalueella.

Metodologisesti olen kiinnostunut erityisesti laadullisesta tutkimuksesta mukaan lukien etnografisen kenttätyön eri muodot (klassinen, digitaalinen ja filmietnografia) ja media-analyysi. Teoreettisia kiinnostuksen kohteitani ovat orientalismin ja oksidentalismin käsitteet, banaali nationalismi ja siitä johdettu banaali oksidentalismi, kuvitellut yhteisöt sekä hyperreaalisuus. Kaikkea tutkimustani yhdistää pyrkimys ymmärtää ihmisten yhteisöllisyyttä, kulttuurisia merkityksiä ja kollektiivisia identiteettejä.

Vuosina 2018-2021 toimin Human Technology -lehden päätoim ittajana. Olen myös Suomen Antropologisen Seuran puheenjohtaja. 

Työtehtävät

Yhteiskuntatutkimus, erityisesti laadulliset menetelmät.

Luottamustoimet

Suomen Antropologinen Seura, puheenjohtaja 

Human Technology, päätoimittaja (2018-2021)

Journal of Extreme Anthropology, toimitusneuvoston jäsen 

The West Network -tutkijaverkosto, johtaja (2016-2022)

Merkittävimmät julkaisut

Ks. kaikki julkaisut täältä.

Tietellisiä kirjoja

Marko Lehti, Henna-Riikka Pennanen & Jukka Jouhki (toim.) 2020. Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? Lontoo: Palgrave. 

Jukka Jouhki & Henna-Riikka Pennanen (toim.) 2016. Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva. Helsinki: SKS.  

Jukka Jouhki & Tytti Steel (toim.) 2016. Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Ethnos. 

Jukka Jouhki 2006. Imagining the Other. Orientalism and Occidentalism in Tamil-European Relations in South India. Jyväskylä Studies in Humanities 47. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

Ref. artikkeleita

Jukka Jouhki 2024. ”Jatkuvasti huonoja hedelmiä”: Jehovan todistajien näkemyksiä rahapelaamisesta Herätkää!- ja Vartiotorni-lehdissä. Uskonnontutkija 13 (1).  

Jukka Jouhki, Sirpa Tehnunen & Jelena Salmi 2022. Etnografia antropologiassa. Teoksessa: Outi Fingerroos, Konsta Kajander & Tiina-Riitta Lappi (toim.), Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: SKS.

Jukka Jouhki 2021. Likable and Competent, Fictional and Real: Impression Management of a Social Robot. Teoksessa: James E. Katz, Juliet Floyd & Katie Schiepers (toim.), Perceiving the Future through New Communication Technologies: Robots, AI and Everyday Life. Lontoo: Palgrave. 

Jukka Jouhki 2020. Balancing Between Narratives of the West and Hindu Nationalism in Emerging India. Teoksessa: Marko Lehti, Henna-Riikka Pennanen & Jukka Jouhki (toim.), Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? Lontoo: Palgrave. 

Jukka Jouhki 2017. The Hyperreal Gambler. Visual Construction of Men in Online Poker Ads. Journal of Extreme Anthropology 1 (2).   

Jukka Jouhki 2016. Global Issues, Western Foci: Banal Occidentalism in a Finnish Newspaper. Suomen Antropologi: The Journal of the Finnish Anthropological Societ y 41 (2).  

Jukka Jouhki, Epp Lauk, Maija Penttinen, Niina Sormanen & Turo Uskali 2016. Facebook’s Emotional Contagion Experiment as a Challenge to Research Ethics. Media & Communication 4 (4).  

Jukka Jouhki 2015. The Grinders: Making Meaning in the Online and Offline Lives of Internet Poker Players. Ethnologia Fennica 42.  

Jukka Jouhki 2015. Venäjä, Ukraina ja sumea länsi: Banaali oksidentalismi Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa. Media & viestintä 38 (4).   

Jukka Jouhki 2013. A Phone of One’s Own? Social Value, Cultural Meaning and Gendered Use of the Mobile Phone in South India. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 38 (1).   

Jukka Jouhki 2011. Eomjijok – The Korean Thumb Tribe. Reflections of Young and Urban Koreans’ Mobile Communication. Teoksessa: Sonja Kangas (toim.), Digital Pioneers: Cultural Drivers of Future Media Culture. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.  

Jukka Jouhki & Il-Hyun Baek 2008. Government – Press Relations in South Korea: The Debate about Press Rooms. Global Media Journal: American Edition 8 (13).  

Muita tieteellisiä tekstejä

Jukka Jouhki 2022. Rasisminvastainen kokoomateos haastaa tieteen konventioita. Kulttuurintutkimus 39 (2). 

Jukka Jouhki 2021. Life-saving technologies that are not used to save lives. Human Technology 17 (1). 

Jukka Jouhki 2020. Do humans dream of prophetic robots? Human Technology 16 (2).  

Jukka Jouhki & Laura Stark 2017. Causes and Motives of Early Marriage in The Gambia and Tanzania. Is New Legislation Enough? Poverty and Development Working Papers 1.

Jukka Jouhki 2017. Democracy in the Slum. Meanings of Voting Among the Poor of Chennai. Teoksessa: Xenia Zeiler (toim.), Research on India in Finland: Past, Present, Future. Helsinki: Embassy of India. 

Jukka Jouhki & Henna-Riikka Pennanen 2016. The Imagined West: Exploring Occidentalism . Suomen Antropologi: The Journal of the Finnish Anthropological Society 41 (2). 

Outi Fingerroos & Jukka Jouhki 2014. Etnologinen kenttätyö ja tutkimus. Metodin monimuotoisuuden pohdintaa ja esimerkkitapauksia. Teoksessa: Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto (toim.), Moniulotteinen etnografia. Helsinki: Ethnos.  

Jukka Jouhki & Marika Paaso 2013. Finns Making Sense of Korean Hierarchy. How Expatriates from Finland Experience Hierarchy in a Korean Working Environment. Teoksessa: Clara Sarmento & Victor Oliveira (toim.), Intercultural Communication, Representations and Practices: A Global Approach. Porto: The Polytechnic Institute of Porto. 

Jukka Jouhki 2012. Home Sweet Computerized Home: The Meaning of Home in Korean Ubiquitous Society Vision. Ethnologia Fennica 39.  

Jukka Jouhki 2009. Dokdo Island Dispute: Korean Reconstruction of History and National Identity in User-Created Content Media. Teoksessa: Anna Maj & Daniel Riha (toim.), Digital Memories: Exploring Critical Issues. Oxfordshire: Inter-Disciplinary Press. 

Jukka Jouhki 2007. Kolonialismin kaikuja. Yasukuni, Japani ja Etelä-Korean kansallisen identiteetin rakentaminen korealaisessa uutismediassa. Lähde − historiatieteellinen aikakauskirja 4.  

Jukka Jouhki 2005. Utopia: paikka ei missään, parhaimman maailman puolesta. Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja 2 (2).