Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, Pori

Tampereen yliopisto

Valmistu hyvinvointipolitiikan asiantuntijaksi!

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Pori

Haluatko ymmärtää, miten yhteiskunta toimii? Millaiset rakenteet, ideat ja mekanismit vaikuttavat hyvinvoinnin tuottamiseen ja kokemiseen? Miten hyvinvointia voidaan ymmärtää, määritellä ja tarkastella? Millaisin keinoin ja palvelujärjestelmin kansalaisten hyvinvointia tuetaan? Miksi yhteiskunnassa on pahoinvointia ja huono-osaisuutta? Mikä on hyvinvointivaltio?

Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmassa perehdyt monitieteisesti ja laaja-alaisesti hyvinvoinnin, hyvinvointipolitiikan ja hyvinvoinnin tuottamisen kysymyksiin osana laajempaa yhteiskunnallista kehystä ja rakennetta. Maisteriohjelmassa pohdit hyvinvointia suhteessa eriarvoisuuden mekanismeihin, hyvinvointivaltion toimintaperiaatteisiin, kansalaisuuteen, palvelujärjestelmiin, johtajuuteen ja arjen kokemuksiin.

Maisteriohjelma tarjoaa sisällöltään laajan ja monitieteisen tutkinnon, jossa hyvinvoinnin ja hyvinvointipolitiikan kysymykset asettuvat osaksi niin yhteiskunnan rakenteita kuin arkielämän kokemuksia. Ohjelmassa keskitytään myös johtajuuden kysymyksiin. Ohjelma tarjoaa valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä erilaisilla hyvinvointipalvelujen kentillä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena.