Kuvituskuva, kuvassa kokoushuone
Tutkinto-ohjelma

Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, Pori

Valmistu hyvinvointipolitiikan asiantuntijaksi!

Haluatko ymmärtää, miten yhteiskunta toimii? Millaiset rakenteet, ideat ja mekanismit vaikuttavat hyvinvoinnin tuottamiseen ja kokemiseen? Miten hyvinvointia voidaan ymmärtää, määritellä ja tarkastella? Millaisin keinoin ja palvelujärjestelmin kansalaisten hyvinvointia tuetaan? Miksi yhteiskunnassa on pahoinvointia ja huono-osaisuutta? Mikä on hyvinvointivaltio?

Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmassa perehdyt monitieteisesti ja laaja-alaisesti hyvinvoinnin, hyvinvointipolitiikan ja hyvinvoinnin tuottamisen kysymyksiin osana laajempaa yhteiskunnallista kehystä ja rakennetta. Maisteriohjelmassa pohdit hyvinvointia suhteessa eriarvoisuuden mekanismeihin, hyvinvointivaltion toimintaperiaatteisiin, kansalaisuuteen, palvelujärjestelmiin, johtajuuteen ja arjen kokemuksiin.

Maisteriohjelma tarjoaa sisällöltään laajan ja monitieteisen tutkinnon, jossa hyvinvoinnin ja hyvinvointipolitiikan kysymykset asettuvat osaksi niin yhteiskunnan rakenteita kuin arkielämän kokemuksia. Ohjelmassa keskitytään myös johtajuuden kysymyksiin. Ohjelma tarjoaa valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä erilaisilla hyvinvointipalvelujen kentillä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena.