Henkilöprofiili

Eriikka Oinonen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Olen sosiologian yliopistonlehtori. Pokkileikkaavina teemoina tutkimuksessani kulkevat elämänkulku ja siirtymät, hyvinvointi sekä arkielämä. C. Wright Millsin hengessä olen kiinnostunut yksityisten 'ongelmien' (private troubles) ja julkisten kysymysten (public issues) suhteista. Menetlmällisesti olen perehtynyt laadulliseen vertailevaan tutkimukseen ja pohtinut vertailun tapoja, tavoitteita ja vaikutuksia. Lisäksi olen kiinnostunut luovien, visuaalisten ja taideperustaisten menetelmien soveltamisesta yhteiskuntatutkimuksessa ja yhteiskuntatieteiden opetuksessa. 

Työtehtävät

Tutkija-opettaja

Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteiden koordinaattori

Vastaanottoajat

Sopimuksen mukaan Porissa ja Tampereella.