Hyppää pääsisältöön

Eriikka Oinonen

yliopistonlehtori, yhteiskuntatutkimuksen yksikön päällikkö

Oma esittely

Olen sosiologian yliopistonlehtori. Pokkileikkaavina teemoina tutkimuksessani kulkevat elämänkulku ja siirtymät, hyvinvointi sekä arkielämä. C. Wright Millsin hengessä olen kiinnostunut yksityisten 'ongelmien' (private troubles) ja julkisten kysymysten (public issues) suhteista. Menetelmällisesti olen perehtynyt laadulliseen vertailevaan tutkimukseen ja pohtinut vertailun tapoja, tavoitteita ja vaikutuksia. Lisäksi olen kiinnostunut luovien, visuaalisten ja taideperustaisten menetelmien soveltamisesta yhteiskuntatutkimuksessa ja yhteiskuntatieteiden opetuksessa. 

Työtehtävät

Tutkimus ja opetus (sosiologia, yhteiskuntatutkimus, Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma)

Yhteiskuntatutkimuksen yksikön päällikkö

Osaamisalueiden kuvaus

Dosentti, sosiologia, Turun yliopisto, 2018

Yhteskuntatieteiden tohtori, sosiologia, Tampereen yliopisto, 2004

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologia, Tampereen yliopisto, 1995

Asiantuntemus:

Perhetutkimus, nuorisotutkimus, elämänkulku, arjen tutkimus, vertaileva tutkimus, laadullinen tutkimus

Luottamustoimet

Youth and Globalization -lehden neuvoa-antavan toimikunnan jäsen

Nuorisotutkimus- lehden toimituskunnan jäsen

Tampereen Akateemiset Naiset ry., hallituksen jäsen 

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Valittuja julkaisuja

Korkiamäki, Riikka & Oinonen, Eriikka (2022) "Todellakin pitää puntaroida" - Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit koronapandemian aikana", teoksessa M. Kekkonen, M Gissler, P. Känkänen & A-M Isola (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten elinolot-vuosikirja 2022. Vantaa: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, THL ja Valtion nuorisoneuvosto. ISBN 978-952-343-938-2 (painettu), ISBN 978-952-343-937-5 (verkkojulkaisu), https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-937-5

Tervonen-Goncalves, Leena & Oinonen, Eriikka (2021) Comparisons, Categories and Labels: Investigating the North -South Dichotomy. Critical Policy Studies, DOI: 10.1080/19460171.2021.2006072. 

Martínez García, José, Oinonen, Eriikka, Merino Parejo, Rafael & Perosa, Graziela (2020) Education and inequality in Finland, Spain and Brazil, in P. López-Roldan & S. Fachelli (eds.) Towards a Comparative Analysis of Social Inequality between Europe and Latin America. Springer International Publishing. DOI:10.1007/978-3-030-48442-2. 

Blanco, C. & Oinonen, E. (2019) Higher education policies and question of (in)equality: Cases of Argentina and Finland. Revista Educación and Derecho, 19: 1-25. DOI: 10.1344/REYD2019.19.29045 

Oinonen, Eriikka (2018) Under Pressure to Become: from a Student to Entrepreneurial Self. Journal of Youth Studies 21/10: 1344-1360. DOI: 10.1080/13676261.2018.1468022 

Oinonen, E & Tervonen-Gonçalves, L (2018) Reproducing or remaking the social contract with young people in Europe 2020 Strategy, in Risto Heiskala & Jari Aro (eds.) Economy, Society and Coordination in the Policy Design of the EU. An Empire of Shopkeepers in the Making? Palgrave MacMillan, s. 191-215. DOI: 10.1007/978-3-319-64849-1. 

Oinonen, Eriikka, Tiilikka, Tiina & Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2016). 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskavatus teemanumero “Naiskansalainen sivistyksen ja hoivan rajapinnoilla”, No 3, 2016. 

Oinonen, Eriikka (2015) Aikuistumisia (Maturations), in Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (eds.) Hajoava perhe (Disintegrating Family). Tampere: Vastapaino: 53-75.

Hyvärinen, Matti, Oinonen, Eriikka & Saari, Tiina (eds) (2015) Hajoava perhe. Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. (Disintegrating Family. A Novel as material of multidisciplinary research). Tampere: Vastapaino.

Tervonen-Gonçalves, Leena & Oinonen, Eriikka (2014) Vaikuttavuuden vaade ja vaikutelmien politiikka. Tapausesimerkkinä terveyden edistäminen (Insistence on effectiveness. Health promotion as a case in point). Yhteiskuntapolitiikka No. 5/2014: 521–36. 

Oinonen, Eriikka & Repo, Katja (eds) (2013) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press.

Tervonen-Gonçalves, Leena & Oinonen, Eriikka (2012) Vertailun valta (Power of comparison). Yhteiskuntapolitiikka No. 2/2012: 3-15. 

Oinonen, Eriikka (2010) La formación de la familia en el proceso de transición a la vida adulta en España y Finlandia (Family formation in the process of transition to adulthood in Spain and Finland), in Almudena Moreno Mínguez (ed.) Revista de Estudios de Juventud no 90: Juventud y familia desde una perspectiva comparada europea, Instituto de la Juventud - INJUVE, Madrid. 

Oinonen, Eriikka (2008) Families in Converging Europe. A Comparison of Forms, Structures and Ideas. Palgrave Studies in family Sociology. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan. 

Oinonen, Eriikka (2004) Finnish and Spanish Families in Converging Europe . Tampere: Tampere University Press and Jean Monnet European Centre of Excellence, Studies in European Societies and Politics Serie. (316 p.) (Doctoral dissertation).