Hyppää pääsisältöön

Sosiologia, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Opi kyseenalaistamaan yhteiskuntaa koskevia uskomuksia ja vallitsevia ajatustapoja.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiologian opiskelijana ymmärrät ja osaat analysoida yhteiskunnallisia prosesseja ja rakenteita sekä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiä suhteita.

Osaat arvioida monipuolisesti ja kriittisesti yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Pystyt muodostamaan sosiologisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, keräämään ja analysoimaan tutkimusaineistoja sekä raportoimaan tuloksia kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Osaat tuottaa itsenäisesti ja työryhmässä tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä soveltaa sitä tieteellisissä, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä.

Sinulla on taito tunnistaa, tulkita ja kyseenalaistaa yhteiskuntaa koskevia uskomuksia ja esittää perusteltuja näkemyksiä vallitsevista ajatustavoista ja käytännöistä. Kykenet analysoimaan ja arvioimaan yhteiskunnan toimintaa eri tasoilla ja konteksteissa paikallisesta globaaliin.