Hyppää pääsisältöön

Sosiaalipolitiikka, Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvana sosiaalipolitiikan opintosuunnan opiskelijana sinulla on  monipuoliset tiedot ja taidot tutkia, arvioida ja kehittää sosiaalipoliittisia käytäntöjä.

Tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutesi perustuu taitoon muodostaa sosiaalipoliittisesti mielekkäitä tutkimusongelmiaja raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Osaat tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä.

Olet asiantuntija, joka havaitsee, analysoi ja ratkaisee hyvinvointiin, sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja käytäntöihin sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Kykenet toimimaan asiantuntijana julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Sinulla on taito esittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille.