Hyppää pääsisältöön
Gender Studies banner

Sukupuolentutkimus

Esittely

Tampereen yliopiston sukupuolentutkimusta luonnehtii vahva yhteiskuntatieteellinen painotus. Tutkimuksemme pohjautuu uusimpiin feministisiin teorioihin ja metodologioihin ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lähestymme sukupuolta intersektionaalisesti tutkien sukupuolta suhteessa muihin kategorioihin kuten rotuun ja etnisyyteen, yhteiskuntaluokkaan, seksuaalisuuteen, ikään ja vammaisuuteen.

Tutkimuksemme painopisteitä ovat politiikka, talous ja aktivismi; tiede, teknologia ja korkeakoulutus; tunteiden ja kokemuksen politiikat; ja työelämän sukupuolistavat käytännöt.

"Sukupuoli, instituutiot ja politiikka" on yksi Tampereen yliopiston tutkimuksen kärkialoista, mikä kertoo sukupuolentutkimuksen korkeasta kansainvälisestä ja kansallisesta tasosta.

Sukupuolentutkimus on osa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaa ja sen voi maisterivaiheessa valita pääaineeksi. Lisäksi soveltuvan korkeakoulututkinnon omaavat voivat hakea suoraan maisterivaiheeseen. Haku tapahtuu yhteishaussa kerran vuodessa. Englanninkieliseen sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan haku tapahtuu kahden vuoden välein, ja väitöskirjaa voi hakea tekemään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Linkit löytyvät koulutus -välilehdestä. 

Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksessa on menestynyt erinomaisesti kilpaillun rahoituksen saamisessa. Sukupuolentutkimuksessa on yksi ERC-rahoitteinen projekti, neljä Suomen Akatemian rahoittamaa projektia, neljä Suomen Akatemian tutkijatohtoria ja akatemiatutkijaa, yksi Nordic Centre of Excellence ja kolme Koneen Säätiön rahoittamaa projektia. Korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimukseen perustuvan opetuksen lisäksi projektit tarjoavat maisterivaiheen opiskelijoille mahdollisuuden tehdä pro gradu -tutkielmansa osana tutkimushanketta ja ne tarjoavat työmahdollisuuksia väitöskirjantekijöille. Projektit löytyvät tutkimus-välilehdeltä.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden päätoimitus siirtyy Tampereen yliopistolle

Lehden vuoden 2022 julkaisujen päätoimittajina ovat Maria Temmes sekä Elina Helosvuori. Ilmari Leppihalme jatkaa lehden toimitussihteerinä. Lisätietoja lehdestä sekä aiemmista numeroista löytyy sukupuolentutkimuksen seuran nettisivuilta: Sukupuolentutkimus-lehden sivut.

Lisäksi Palgrave Macmillanin kustantaman kirjasarjan Gender and Politics päätoimittajina toimivat Johanna Kantola (Tampereen yliopisto) ja Sarah Childs (Birbeck, University of London).

Kuva: Teoksen tekijä Jukka Metsäaho, kuvaaja Samuli Turunen