Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen emerita professori, ja työskentelin vuosina 2002-2016 professorina (naistutkimus, erityisesti yhteiskuntatieteellinen naistutkimus) yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Olen toiminut varadekaanina, laitoksen johtajana ja tutkinto-ohjelmavastaavana.

Työtehtävät

Olen yksi pohjoismaisen huippuyksikön Nordic Centre of Excellence of Women in Technology Driven Careers jäsen. Huippuyksikköä rahoittaa NordForsk (2017-2022). https://gender.uu.se/nordwit/

Nordwit tutkii sukupuolten tasa-arvoa, sukupuolen tekemisen tapoja ja naisten uramahdollisuuksia tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa, sekä akateemisissa organisaatioissa että niiden ulkopuolella. Hanke pyrkii luomaan keskustelua ja paikallista toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Hankkeen johtajan toimii professori Gabriele Griffin Uppsalan yliopistosta. Muut tutkimusryhmät toimivat Tampereen yliopistossa ja Norjassa (Western Norway Research Institute).

Hankkeessa olen kiinnostunut erityisesti sukupuolistavien käytäntöjen tunnistamisen ja sivuuttamisen prosesseista.

Koordinoin yhdessä dos. Minna Nikusen kanssa WORK2021 -konferenssin ryhmää Gendering Work https://work2021.fi/

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimukseni ydintä ovat työelämän sukupuolistavat käytännöt. Olen kiinnostunut siitä, mitä ovat ne prosessit, joista seuraa sukupuolten välistä eriarvoisuutta työelämässä. Olen aikaisemmissa hankkeissani tutkinut sukupuolistavia käytäntöjä toimistotyön ja toimihenkilötyön muutosprosesseissa. Näitä muutoksia ovat olleet uusien teknologioiden käyttö, työnteon tavoitteiden muutokset ja osaamisvaatimusten muutokset. Lisäksi olen tutkinut nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuudestaan erityisesti työelämässä. Olen johtanut näistä aihepiireistä Suomen Akatemian ja Koneen Säätiön rahoittamia projekteja. Olen ohjannut väitöskirjoja paitsi työelämään myös laajemmin sukupuolentutkimukseen liittyvistä aiheista.

Tieteenalat

Sukupuolentutkimus, feministinen tutkimus, yhteiskuntatieteet

Merkittävimmät julkaisut

Viimeaikaisia julkaisuja:

Korvajärvi Päivi (2021) Doing/Undoing Gender in Research and Innovation - Practicing Downplaying and Doubt. Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics 5:2,27 https://doi.org/10.20897/femenc/11164

Nikunen Minna & Korvajärvi Päivi (2020) Being positive, being hopeful, being happy: Young adults reflecting their future in times of austerity. European Journal of Cultural Studies. https://doi.org/10.1177/1367549420935901

Nikunen Minna, Korvajärvi Päivi & Koivunen Tuija (2019) Separated by common methods? Researchers and journalists doing expertise. Qualitative Research 19:5, 489-505. https://doi.org/10.1177/1468794118782896

Korvajärvi Päivi & Vuori Jaana (2015) Transforming Interdisciplinarity Locally: From Struggling Autonomy to Smooth Intergation. Women’s Studies International Forum 54, 138-146. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.06.012