Henkilöprofiili

Marjo Kolehmainen

tutkijatohtori

Oma esittely

Vuoden 2020 alusta lähtien olen työskennellyt Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittamassa hankkeessa Intiimiys Datavetoisessa kulttuurissa (IDA). IDA on monitieteinen tutkimuskonsortio (PI: Susanna Paasonen). Hankkeen lähtökohtana on jännite, joka muodostuu yhtäältä intiimiyttä koskevien mahdollisuuksien ja toisaalta yksityisyyttä koskevien oikeuksien välille. Tutkimukseni IDA:ssa käsittelee erityisesti digitaalista intiimiyttä. Tällä hetkellä teen tutkimusta koronapandemian vaikutuksista terapia- ja neuvontatyöhön. 

Väittelin tohtoriksi vuonna 2015, minkä jälkeen toimin tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankeessa “Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa” vuosina 2015-2019. Projektissa toteuttamaani tutkimusta inspiroi erityisesti kysymys siitä, miten yhteiskunnan “terapisoituminen” mahdollisesti muuttaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä valtasuhteita ja niistä tehtäviä tulkintoja. Tutkimuksessani tarkastelin parisuhde- ja seksuaalineuvonnan käytäntöjä Suomessa, keskittyen erityisesti parisuhdeseminaareihin. Hankkeen aikana tein myös vierailuja seuraaviin kansainvälisiin instituutioihin: GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (Sweden); the Department of Sociology, Goldsmiths, University of London (UK); ja the School for Social Policy, Sociology and Social Research at the University of Kent (UK).