Hyppää pääsisältöön

EU:n talouspoliittinen ohjaus jäsenmaissa: sukupuolittunutta politiikkaa ja epädemokraattisia käytäntöjä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2022–31.8.2027
KärkialueYhteiskunta

Akatemiatutkijan hanke EU:n talouspoliittinen ohjaus jäsenmaissa: sukupuolittunutta politiikkaa ja epädemokraattisia käytäntöjä (GENEG) tarjoaa kriittisen analyysin Euroopan unionin talouspoliittisen ohjauksen vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja demokratiaan jäsenmaissa. Vuosina 2022–2027 toteutettava hanke tarkastelee EU:n talouspoliittisen ohjauksen keskeisintä työkalua, Eurooppalaista ohjausjaksoa, ja tuottaa uutta tietoa ohjausjakson politiikkasisällöistä ja käytännöistä jäsenmaissa. Hankkeen perusajatus on, että sukupuoli ja demokratia ovat tärkeitä, joskin alitutkittuja näkökulmia EU:n talouspoliittisen ohjauksen kansallisen toimeenpanon tarkasteluun.

GENEG vertaa kolmea jäsenmaata (Suomi, Itävalta ja Irlanti). Se tarjoaa pitkän aikavälin analyysin, joka ulottuu ohjausjakson luonnista eurokriisin yhteydessä ohjausjakson käytäntöjä ja painopisteitä muuttaneen koronakriisin. Tutkimusaineisto koostuu politiikka-asiakirjoista, haastatteluista sekä etnografisesta aineistosta.

Hankkeella on kolme tavoitetta, joiden avulla se edistää tutkimusta EU:sta ja sen talouspoliittisesta ohjauksesta. Ensinnäkin hanke kehittää teoreettisen ja metodologisen kehyksen talouspoliittisen hallinnan sukupuoli- ja demokratianäkökulmaiseen analyysiin. Toiseksi hanke tuo esiin eroja ja yhtäläisyyksiä jäsenmaiden välillä sekä paljastaa, kuinka talouspoliittisen ohjauksen käytännöt ja sisällöt kietoutuvat toisiinsa. Kolmanneksi hanke kartoittaa muutoksen mahdollisuuksia ja siihen liittyviä haasteita, ja lisää ymmärrystä EU:n talouspoliittisesta hallinnasta kansallisten tasa-arvotoimijoiden keskuudessa.

GENEG-hankkeen tulokset auttavat tuomaan sukupuolinäkökulman osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa ja tekemään sen prosesseista demokraattisempia. Hanke edistää julkista keskustelua ohjausjaksosta ja EU:n talouspoliittisesta ohjauksesta, ja vahvistaa päättäjien ja sidosryhmien edellytyksiä tuoda tasa-arvoteemoja ohjausjakson prosesseihin.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt