Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteanna.elomaki [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504377562

Oma esittely

Olen akatemiatutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimukseni keskittyy sukupuolen, politiikan ja talouden yhtymäkohtiin Suomessa ja Euroopan unionin (EU) tasolla. Olen tutkinut muun muassa talouspolitiikan sukupuolittuneita taustaoletuksia ja vaikutuksia, talouspoliittisen hallinnan sukupuolittuneita ja epädemokraattisia käytäntöjä, tasa-arvopolitiikan ekonomisointia, sukupuolibudjetointia sekä uusliberalismiin, ekonomisointiin ja demokratiaan liittyviä teoreettisia kysymyksiä. Tutkimuksessani olen käsitellyt myös tasa-arvopolitiikkaa, poliittisia puolueita, poliittisen päätöksenteon virallisia ja epävirallisia käytäntöjä sekä korporatismia. Tutkimukseni sijoittuu feministisen poliittisen talouden, sukupuolen ja politiikan tutkimuksen sekä EU-tutkimuksen aloille.

Akatemiatutkijahankkeeni "EU’s economic governance in member states: policies and practices from the perspective of gender and democracy” analysoi kriittisesti EU:n talouspoliittisen hallinnan vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon ja demokratiaan jäsenmaissa. 

Aiemmin olen työskennellyt vanhempana tutkijana ERC-hankkeessa "Gender, party politics and democracy in Europe: a study of European Parliament's party groups". Olen myös ollut Suomen Akatemian post doc -tutkijana Helsingin yliopistossa, hankkeellani "Equality for growth and competitiveness: Economization of gender equality policy and advocacy in the European Union“. I gained my PhD from University of Helsinki in 2012. Tohtorin tutkinnon suoritin Helsingin yliopistossa vuonna 2012. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on minulle tärkeää. Olen eri tavoin tekemisissä poliittisten päättäjien kanssa, ja toimin säännöllisesti tasa-arvokysymysten konsulttina Suomen valtionhallinnolle ja eri EU-instituutioille. Olen esimerkiksi johtanut yhdessä Hanna Ylöstalon kanssa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamia rahoittamia hankkeita "Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus " (2022–2023) ja "Tasa-arvoa talousarvioon" (2017–2018).

Merkittävimmät julkaisut

Kirjat

Authored and edited books

Elomäki, Anna and Ylöstalo, Hanna (fortcoming 2024) Governing gender equality policy. Pathways in a changing Nordic welfare state. Palgrave Macmillan.  

Berthet, Valentine, Gaweda, Barbara, Kantola, Johanna, Miller, Cherry, Ahrens, Petra and Elomäki, Anna (2023) Guide to qualitative research in parliaments. Experiences and practices. Palgrave Macmillan.  

Ahrens, Petra, Elomäki, Anna and Kantola, Johanna (Eds.) (2022) European Parliament’s Political Groups in Turbulent Times. Palgrave Macmillan.

Elomäki, Anna, Kantola, Johanna and Koskinen Sandberg, Paula (Eds.) (2022). Social partners and gender equality: Change and continuity in gendered corporatism in Europe. Palgrave McMillan.

Vertaistarvioidut tieteelliset artikkelit

Elomäki, Anna (2023) Austerity and its alternatives in the European Parliament: From the Eurozone crisis to the COVID-19 crisis. Comparative European Politics. (online first) https://doi.org/10.1057/s41295-023-00363-3

Elomäki, Anna and Kantola, Johanna (2023). Feminist Governance in the European Parliament: The Political Struggle over the Inclusion of Gender in the EU’s Covid-19 Response. Politics & Gender 19(2): 327-348, https://doi.org/10.1017/S1743923X21000544

Kantola, Johanna, Elomäki, Anna, Gaweda, Barbara, Miller, Cherry, Ahrens, Petra and Berthet, Valentine (2023) “It’s like shouting in the brick wall”: Normative whiteness and racism in the European Parliament. American Political Science Review, 117(1): 184-199, https://doi.org/10.1017/S000305542200065X 

Elomäki, Anna and Ahrens, Petra (2022) Contested gender mainstreaming in the European Parliament: political groups and committees as gatekeepers. European Journal of Politics and Gender, 5(3): 322-340, https://doi.org/10.1332/251510822X16547712638806 

Cavaghan, Rosalind and Elomäki, Anna (2022). Dead ends and blind spots in the European Semester: The epistemological foundation of the crisis in social reproduction. Journal of Common Market Studies, 60(4): 885-902, https://doi.org/10.1111/jcms.13288

Elomäki, Anna (2021). Economization of expert knowledge about gender equality in the European Union. Social Politics: International Studies in State, Gender & Society, 28(4), 1162–1184. https://doi.org/10.1093/sp/jxaa005

Elomäki, Anna and Kantola, Johanna (2020). European social partners as gender equality actors in EU social and economic governance. Journal of Common Market Studies 58(4), 999–1015. https://doi.org/10.1111/jcms.13018 

Elomäki, Anna (2019). Governing austerity: Governance reforms as facilitators of gendered austerity in Finland. Australian Feminist Studies 34 (100), 182–197, https://doi.org/10.1080/08164649.2019.1644607 

Anna Elomäki and Johanna Kantola (2018) "Theorizing Feminist Struggles in the Triangle of Neoliberalism, Conservatism and Nationalism." Social Politics: International Studies in State, Gender & Society, 25:3, p. 337-360. https://doi.org/10.1093/sp/jxy013

Elomäki, Anna (2015) The economic case for gender equality in the European Union: Selling gender equality to decision-makers or neoliberalism to feminist organizations. European Journal of Women’s Studies 22(3), 288–302. https://doi.org/10.1177/1350506815571142