Hyppää pääsisältöön

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus (TAOVA)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.6.2022–31.5.2023
KärkialueYhteiskunta

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus (TAOVA) –hankkeen päätavoite on arvioida, miten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat 2010-luvulla toimineet sukupuolten tasa-arvon edistämisen välineenä sekä selvittää niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena on tehdä kehitysehdotuksia siitä, millaisilla välineillä hallitus voisi parhaiten edistää sukupuolten tasa-arvoa, miten tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuutta ja toimivuutta voisi parantaa, sekä miten kansalaisyhteiskunta ja tutkimustieto ovat parhaiten integroitavissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Hankkeen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Tasa-arvo-ohjelma on keskeinen tasa-arvopolitiikan ohjauksen väline, joka kokoaa yhteen hallituksen keskeiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet ja toimet. Ne ovat hallitusten tasa-arvopoliittisten prioriteettien ja tahtotilan ilmaus, ja hallituskokoonpano vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi ohjelmat heijastavat valtionhallinnon käytäntöjä ja toimintatapoja sekä niiden muutoksia. Tasa-arvo-ohjelmien toimeenpanoa on seurattu säännöllisesti, mutta niiden toimivuutta tasa-arvon edistämisen ja poliittisen ja hallinnollisen sitouttamisen välineenä ei ole koskaan arvioitu. Tieto niiden vaikuttavuudesta ja toimivuudesta on tärkeää tasa-arvopolitiikan kehittämiselle. Sen avulla varmistetaan, että tasa-arvoa edistetään parhain mahdollisin välinein sekä tavalla, joka hyödyntää valtionhallinnon muuttuvan toimintakulttuurin tasa-arvopolitiikalle asettamat haasteet ja mahdollisuudet.

TAOVA-hanke tarkastelee tasa-arvo-ohjelmia viidestä näkökulmasta:

  1. toimivuus ja vaikuttavuus tasa-arvon edistämisessä;
  2. toimivuus ja vaikuttavuus poliittisessa ja hallinnollisessa sitouttamisessa;
  3. suhde muihin tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaviin asiakirjoihin;
  4. demokraattinen keskustelu ja tietoperustaisuus;
  5. tasa-arvo-ohjelmien tulevaisuus.

TAOVA-hanke lisää ymmärrystä tasa-arvopolitiikan paikasta politiikan agendalla ja sen suhteesta muihin politiikkasektoreihin. Se tuottaa tietoa tasa-arvopolitiikan keskeisistä välineistä ja niiden toimivuudesta, tasa-arvopolitiikan toimijakentästä sekä eri toimijoiden sitoutumisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tasa-arvopolitiikkaan. Se auttaa myös ymmärtämään valtionhallinnon toimintakulttuurien muutosta ja niiden vaikutusta yksittäiseen, mutta poikkihallinnolliseen politiikkasektoriin.

Hankkeen erityisenä tutkimuksellisena ansiona on arvioida tasa-arvo-ohjelmia suhteessa muuttuvan valtionhallinnon asettamiin reunaehtoihin ja hallintouudistusten tarjoamiin mahdollisuuksiin. Viestintä ja vuorovaikutus valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, tutkijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa on sidottu menetelmällisesti mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Läpileikkaavana teemana hankkeessa ovat hallinnon muutokset ja niiden vaikutus tasa-arvo-ohjelmiin ja laajemmin poikkihallinnolliseen poliittiseen ohjaukseen. Kehittämisehdotuksissa huomioidaan, mihin suuntaan poliittinen päätöksenteko ja hallinto ovat menossa ja mitä se merkitsee tasa-arvopolitiikan näkökulmasta.

Projektiryhmä

Anna Elomäki, johtava tutkija
Hanna Ylöstalo, johtava tutkija
Raisa Jurva, tutkija
Emma Lamberg, tutkija

Yhteyshenkilöt

Anna Elomäki
anna.elomaki [at] tuni.fi (anna[dot]elomaki[at]tuni[dot]fi)
+358504377562

Hanna Ylöstalo
hanna.ylostalo [at] utu.fi (hanna[dot]ylostalo[at]utu[dot]fi)
+358 50 517 3088

Tutkimusrahoitus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)