Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Aloin työskennellä Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina syksyllä 2021.

Työtehtävät

Työtehtäviini kuuluu pääasiassa tutkimustyötä. Lisäksi koordinoin keväällä 2022 verkkokurssia Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla ja syksystä 2022 alkaen otan vastaan Seksuaalisuus ja lähisuhteet -kohdan esseesuoritukset. Osaamisalueitteni puitteissa toimin myös väitöskirja- ja graduohjaajana.

Osaamisalueiden kuvaus

Olen kiinnostunut seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuudesta sekä niiden historiasta. Nykyisessä tutkimuksessani tarkastelen kirkkoon kohdistuvan sateenkaariaktivismin historiaa affektiteoreettisesta näkökulmasta. Aiemmin olen tutkinut sateenkaari-ihmisten läheissuhteita ja kokemuksia surusta, läheisen kuolemasta sekä ystävyydestä vaikeissa elämäntilanteissa. Olen ollut mukana perustamassa kansainvälistä Queer Death Studies -verkostoa sekä toimittamassa transtutkimuksen ja intersukupuolisuuden tutkimuksen teemanumeroa (Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2017).

Tutkimuskohteet

Työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat. 

Tutkin kristillisen sateenkaariaktivismin varhaisia vuosikymmeniä Suomessa (1969-2002), kirkon ja homoseksuaalisuuden välisiä affektiivisia jännitteitä tuona aikana, sekä ihmisiä tunteineen ja toiveineen aktivismin takana.

Tieteenalat

sukupuolentutkimus, queer-tutkimus, transtutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Juvonen, Tuula; Alasuutari, Varpu; Kähkönen, Lotta & Tainio, Luca (2022). Syrjäytettyjen tunteet aktivismissa. Politiikasta.fi. Julkaistu 8.2.2022. https://politiikasta.fi/syrjaytettyjen-tunteet-aktivismissa/ 

Alasuutari, Varpu & Heinonen, Anna (2021). Diverse Intimacies: On Friendship, Communal Living, and Non-Monogamy. The Research Network of Singlehood Studies Blog. Julkaistu 3.12.2021. https://singlehoodstudies.net/2021/12/03/diverse-intimacies-on-friendship-communal-living-and-non-monogamy/ 

Alasuutari, Varpu (2021). Tied Together by Death: Post-Mortem Forms of Affective Intimacy in LGBTQ People’s Stories of Partner Loss. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 29:3, 203-215. DOI: https://doi.org/10.1080/08038740.2021.1903554 

Alasuutari, Varpu; Whitestone, Stephenson Brooks; Goret, Laura Hansen; Jaworski, Katrina; Doletskaya, Olga & Zubillaga-Pow, Jun (2021). What Do We Talk About When We Talk About Queer Death? / 2 LGBTQ+ Necropolitics. Whatever. A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies, 4, 599–630. https://whatever.cirque.unipi.it/index.php/journal/article/view/148 

Alasuutari, Varpu (2020). Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death. Annales Universitatis Turkuensis B 513. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8074-1 

Alasuutari, Varpu (2020). Queer-ystävyys perheenä ja tukiverkostona. Teoksessa Lahti, Annukka; Aarnio, Kia; Moring, Anna & Kerppola-Pesu, Jenni (toim.) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus, 167–181.

Alasuutari, Varpu (2018). Queerit perheet ja läheisen kuolema. Teoksessa Eerola, Petteri & Pirskanen, Henna (toim.), Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 185–201.

Alasuutari, Varpu; Kondelin, Sade; Tainio, Luca; Toriseva, Roosa & Vähäpassi, Valo (toim.) (2017). Teemanumero: Transtutkimus ja intersukupuolisuuden tutkimus. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 30(1).