Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen väitöskirjatutkija Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Tutkimukseni käsittelee monimuotoisia kumppanuuksia. Miten kumppanuudet muodostuvat ja miten niitä eletään silloin, kun ne eivät sovi vallitseviin parisuhde- ja perhemalleihin? Tutkimus tuottaa uutta tietoa yksilöille merkityksellisistä elämän jakamisen tavoista haastaen normatiivisia parisuhdekäsityksiä ja aiempaa läheissuhdetutkimuksen ihmiskeskeisyyttä. Kumppanuuden tutkimukseni kytkeytyy laajempien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten valta-asetelmien tarkasteluun ja yhdistää intiimiyden ja läheissuhteiden tutkimusta ajankohtaisiin uusmaterialistisiin ja posthumanistisiin teorioihin. Tutkimukseni laajentaa aikaisempaa läheissuhdetutkimusta ensinnäkin siten, että se ottaa huomioon aikaisemmin tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä kumppanuuksia. Toiseksi tutkimukseni syventää kumppanuuden tarkastelua myös teoreettisesti. Tutkin affektiivisuuden käsitteen kautta, miten kumppanuus muotoutuu arkisissa sosiaalisissa ja materiaalisissa käytännöissä ja tunteissa, ja miten tämä prosessi luo yksilöille erilaisia toiminnan mahdollisuuksia. Tarkastelen myös, miten kumppanuudessa voi muotoutua yksilöä rajoittavia tai haavoittavia kokemuksia.

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tieteenalat

Sukupuolentutkimus

Tutkimusrahoitus

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan palkallinen tohtorikoulutus, Suomen Kulttuurirahasto

Merkittävimmät julkaisut

A1 Innola, Tuuli (tulossa, hyväksytty) Co-becomings of companionships: Affective negotiations with the couple-form. lambda nordica.

A1 Sukupuolen intensiteetit ja materiaalisuuden toiminta ulkonäkökokemuksen affektikokoumassa. Sukupuolentutkimus–Genusforskning, (2020)3, 35–49.

A1 Vähä-Savo, Valtteri, Hiitola, Joa, Innola, Tuuli, Rönkä, Anna-Reetta, Louhela, Helena, Mustasaari, Sanna & Jalagin, Seija (2023) Syljen jäljistä varjosukupuihin: tutkimus kaupallisten DNA-teknologioiden vaikutuksista monimuotoisiin suhteisiin. Sosiologia, 60:3–4, 195–211.

B1 Innola, Tuuli (2024) Kirja-arvio. Margrit Shildrick. Visceral Prostheses: Somatechnics and Posthuman Embodiment. Diakonian tutkimus, (1S). https://doi.org/10.37448/dt.138165.

B1 Innola, Tuuli (2021) Kirja-arvio. Queer Ways of Relating in Contemporary Estonia. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 15:1–2, 96–99.

E1 Al-Taweel, Roua & Innola, Tuuli (2020) Singlehood and Companionship: Challenges and Opportunities for New Frameworks. The Research Network of Singlehood Studies Blog. 16.10.2020 https://singlehoodstudies.net/2020/10/16/singlehood-and-companionship-challenges-and-opportunities-for-new-frameworks-by-roua-al-taweel-and-tuuli-innola/

E1 Perheettömyys käsitetään yhä välitilaksi, vaikka normit muuttuvat. Alusta! 13.12.2019.