Hyppää pääsisältöön

Perheen arki, talous ja toimeentulo (ARKI-tutkimushanke)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.2.2024–31.12.2026
KärkialueYhteiskunta

Tutkimushankkeessa tarkastellaan lasten, nuorten ja vanhempien kokemuksia hyvinvoinnista, perhesuhteista ja perheen taloudesta, sekä perheen rahataloutta ja siihen liittyviä käytäntöjä. Hankkeessa tutkitaan edelleen sitä, miten edellä mainitut kokemukset kehittyvät ajallisesti.  Erityisesti tutkimushankkeessa seurataan ja analysoidaan sosiaaliturvassa ja -etuuksissa tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä perheille, lapsille ja nuorille. Hanke toteuttaa pyöreän pöydän keskusteluja päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden sekä järjestöjen ja perheiden kanssa.  

Hanke tuottaa (1) kattavan tutkimuskatsauksen, (2) syvällistä ymmärrystä lapsiperheköyhyyden nykytilasta lasten, nuorten ja vanhempien näkökulmasta sekä (3) tekee tutkimusperustaisia politiikkasuosituksia päätöksenteon tueksi. Hanke täydentää lapsiperheköyhyyden ratkaisemiseksi tarvittavaa nykytietoa. Lisäksi tuotettu tieto hyödyttää lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskenteleviä asiantuntijoita. Hanke antaa äänen lasten, nuorten ja vanhempien kokemuksille.

Tavoite ja tehtävät

Arki-tutkimushankkeen päätutkimuskysymykset ovat seuraavat:

  • Miten parhaillaan meneillään olevat sosiaaliturvan muutokset vaikuttavat perheiden arkeen Suomessa?
  • Miten taloudelliset vaikeudet, köyhyys ja taloudellinen epävakaus muokkaavat  hyvinvointia  perheessä? 
  • Millaisia talousstrategioita perheissä hyödynnetään? Kenellä on operatiivista ja hallinnollista valtaa ja vastuuta perheen taloudessa?
  • Millaisia vanhemmuuden ideaaleja äideillä ja isillä on? Entä, mikä tuo vanhemmille toivoa vanhemmuudessa jaksamiseen kuormittavissa taloustilanteissa?
  •  Millaisia seurauksia koetuista talousvaikeuksista ja köyhyydestä on lapsille ja nuorille?  

Rahoituslähde

Brita Maria Renlundin muistosäätiö (BMR-säätiö)

Brita Maria Renludin säätiön logo
Brita Maria Renludin säätiön logo

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Hankkeen ohjausryhmä:
 Anna-Maria Isola (erityisasiantuntija THL), Johanna Kiili (apulaisprofessori, sosiaalityö, JYU), Timo Toikko (professori, sosiaalityö, UEF), Anna Rönkä (professori, kasvatustieteet, JYU), Lauri Mäkinen (erikoistutkija, Itla) sekä Ngan Tran (terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki).

Hankkeessa tuotetaan tietoa lapsiperheiden perhesuhteista, vanhemmuudesta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista arjen näkökulmasta.