Hyppää pääsisältöön

Katri Otonkorpi-Lehtoranta

yliopisto-opettaja

Oma esittely

Työskentelen yliopisto-opettajana yhteiskuntatutkimuksen yksikössä. Opetukseni sijoittuu yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelmaan.

Taustaltani olen sukupuolentutkimuksellisesti orientoitunut sosiologi ja työelämätutkija, mutta olen kiinnostunut yhteiskuntatutkimuksesta laajasti eri näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämistyötäni on ohjannut kiinnostus työn ja sukupuolen suhteisiin sekä työelämän tasa-arvon ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Sosiologian väitöskirjassani Sotilaat, työ ja perhe (2017) käsittelin näitä asioita puolustusvoimien ja sotilastyön kontekstissa. 

Tällä hetkellä olen mukana Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n yhdessä toteuttamassa Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen -hankkeessa (2021-2023) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa Tiimit ja turvallisuuden rakentuminen ja kehittäminen sote- ja opetusaloilla -hankkeessa (2021-2023). Molempia rahoittaa Työsuojelurahasto. Ensimmäisessä lähestytään melunhallintaa monitieteisesti yhdistämällä tekniikan, akustiikan ja työturvallisuuden näkökulmat työpaikkatason sosiokulttuuristen tekijöiden tarkasteluun, jälkimmäisessä puolestaan tutkitaan monimenetelmällisesti emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä.

Työtehtävät

Yliopisto-opettajan tehtävät yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa (kandidaatin tutkinto-ohjelman osalta) sekä avoimen yliopiston opiskelijoiden ja avoimen väylän kautta tutkinto-ohjelmaan opiskelimaan tulleiden tutor-opettajan tehtävät. Tutkimustyö erilaisissa hankkeissa.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimustyössäni olen keskittynyt työn ja muun elämän suhteisiin, työelämän tasa-arvoon erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, intersektionaalisuuteen, toimintatutkimukseen ja työelämän dialogiseen kehittämiseen, sitoutumiseen ja tiedon jakamiseen tietointensiivisissä organisaatioissa, puolustusvoimien organisaatiokulttuuriin ja tasa-arvokysymyksiin, turvallisuusalaan sekä syrjintään työelämässä. 

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatutkimus ja Työelämän tutkimuskeskus.

Tieteenalat

Sosiologia, sukupuolen tutkimus, organisaatiotutkimus, työelämän tutkimus.

Merkittävimmät julkaisut

Haapakorpi, Arja & Leinonen, Minna & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2022) Time, Space and Agency in the Finnish Cultural Sector at the Time of COVID-19. Challenges 13:1, 4. DOI: 10.3390/challe13010004.

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri & Salin, Milla & Hakovirta, Mia & Kaittila, Anniina (2021) Gendering Boundary Work: Experiences of Work-Family Practices among Finnish Working Parents during COVID-19 Lockdown. Gender, Work & Organization, Early View, First published 13 Nov 2021.

Salin, Milla & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri & Hakovirta, Mia & Kaittila, Anniina (2021) Työ- ja perhe-elämän hämärtyvät rajat. Suomalaisten äitien työ- ja perhe-elämän rajapintojen hallinnan strategiat korona-arjessa keväällä 2020. Työelämän tutkimus, 19:4, 570–594.

Heiskanen, Tuula & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri & Leinonen, Minna (2019) Työprosessien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys tiedon jakamisen mahdollisuusrakenteissa. Työelämän tutkimus, 17:3, 219–234.

Leinonen, Minna; Nikkanen, Risto; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2018) Organizational Change and Employee Concerns in the Finnish Defence Forces. Nordic journal of working life studies, 8:3, 1-19. 

Heiskanen, Tuula; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Leinonen, Minna; Ylöstalo, Hanna (2018) Gender Issues on Change Agenda - Practising Intersectionality in Action Research. Gender, Work & Organization, 25:5, 459-474. First published online 29 Jan 2015. DOI: 10.1111/gwao.12072

Heiskanen, Tuula; Leinonen, Minna; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2017) Sitoutumistutkimuksen suunnat muuttuvassa työelämässä. Työelämän tutkimus, 15:1, 66-80. 

Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Leinonen, Minna; Nikkanen, Risto; Heiskanen, Tuula (2015) Intersections of gender, age and occupational group in the Finnish Defence Forces. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 34:5, 593-607.

Koivunen, Tuija; Ylöstalo, Hanna; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (2015) Informal Practices of Inequality in Recruitment in Finland. Nordic journal of working life studies, 5:3, 3-21.