Hyppää pääsisältöön

Ystävyys potentiaalina? Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta

Tampereen yliopisto

Tutkimus käsittelee nuorten ystävyyssuhteita yhteisöihin ja yhteiskuntaan osallistavana voimavarana. Lähtökohtainen oletus on, ettei ystävyydessä ole kyse vain yksityisestä suhteesta kahden tai useamman ihmisen välillä vaan myös laajemmista yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista suhteista. Tutkimuksessa kysytään, voidaanko nuorten osattomuutta ehkäistä tunnistamalla, tukemalla ja suuntaamalla nuorten ystävyyksiä.

Tausta

Tutkimus muodostuu kolmesta osiosta: 1. verkostokartoin tuotetusta rakenteellisesta ystävyysprofiilista, 2. ystävyyden merkityksiä ja käytäntöjä käsittelevästä kuva-, haastattelu- ja havainnointiaineistosta ja 3. nuorten ja aikuisten välisiä, nuorten ystävyyksiä koskevia neuvotteluja käsittelevistä haastatteluista ja havainnoinnista koulussa ja julkisissa tiloissa.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua arjen voimavaroista, yksityisten ja yhteisöllisten suhteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä nuorten omaehtoisten käytäntöjen institutionaalisista ehdoista. Se hyödyttää myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen parissa toimivia ammattilaisia ja päätöksentekijöitä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Riikka Korkiamäki

Tutkijatohtori

riikka.korkiamaki [at] uta.fi

+358 50 433 6299