Hyppää pääsisältöön

Digitalisaatio käännöstyössä

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Digitalisaatio on tuttua liki kaikilla työelämän alueilla. Yksi sen muoto on alustatyö. Alustatyön tutuin mielikuva on ruokalähetti tai taksi. Alustatyön logiikka ulottuu nykyään myös spesifiä osaamista vaativille aloille. Yhdessä konekääntämisen mahdollisuuksien kanssa alustat myllertävät myös käännöstyön ympäristöä, siinä vaadittavia taitoja ja tapoja, joilla työtä kontrolloidaan. Hankkeen tavoitteena on empiirisellä ja teoreettisella tasolla paikantaa käännöstyötä tässä muuttuvassa maisemassa.

Hanke jatkaa Pohjoismaisen ministerineuvoston tutkimushankkeen Future of Work  (https://www.fafo.no/project-home ) esille nostamia kehityskulkuja. Future of Work- tutkimuskokonaisuus selvitti laajalti juuri digitalisaation, alustatalouden ja globalisaation vaikutuksia pohjoismaisen työmarkkina mallin tulevaisuudelle.

Julkaisut

Rolandsson, B., Saloniemi, A. & Saari, T. (2020). High-skilled platform work in Finland and Sweden – the case of technical translators. In K. Jesnes & S. M. N. Oppegaard (Eds.) Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, TemaNord 514, pp. 39-43.

Oppegaard, S.M.N., Saari, T. & Saloniemi, A. (2020). Uber’s trajectories in the Nordic countries. In K. Jesnes & S. M. N. Oppegaard (Eds.) Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, TemaNord 514, pp. 22-38.

Projektiin kuuluvat henkilöt