Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetiina.saari [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503182536
Keskustakampus

Työtehtävät

Olen mukana tutkijatohtorina seuraavissa projekteissa:

PAMEL on Palvelualojen ammattiliiton PAMin jäsenenä olevien työntekijöiden työoloja, elämänpolkua ja hyvinvointia tutkiva hanke. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa työkykyyn yhteydessä olevista tekijöistä työhyvinvointia ylläpitävien toimien kehittämiseksi.

Yksityisen sektorin palvelualojen suorittavan työn tekijöiden elämänkulun, työolojen ja hyvinvoinnin yhteydestä on niukalti tietoa, vaikka heidän jaksamisensa työelämässä läpi työuran on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Tämä korostuu etenkin koronavirusepidemian aikana.

Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopiston yhteistyössä PAMin kanssa. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.

Duunarit- suorittavan työn psykologiset sopimukset, työn merkityksellisyys ja ammattiylpeys (2020-2021)

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa Duunarit- suorittavan työn psykologiset sopimukset, työn merkityksellisyys ja ammattiylpeys, jota rahoittaa Työsuojelurahasto (2020-2021). Hanke toteutetaan yhteistyössä PAM:in ja Teollisuusliiton kanssa.

MediaWork2030 (2019-2022)

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteishanke, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö (2019-2021). Hanke yhdistää media-, yhteiskunta- ja aivotutkimusta. Hankkeessa tutkitaan mm. millaisia vaikutuksia työn digitalisoitumisella on mediatyöntekijöiden työhyvinvointiin.

The Future of Work: Opportunities and challenges for the Nordic models (2018-2020)

Yhteispohjoismainen hanke, jota koordinoi FaFo (Norja) ja rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Hankkeessa tutkitaan työn muutosta ja epätyypillisiä työsuhdemuotoja sekä niiden hyvinvointivaikutuksia. Olen mukana tutkijatohtorina seuraavissa osaprojekteissa: Pillar III: Self-employed, independent and atypical work, sekä Pillar IV: New labour market agents.

Tutkimusyksikkö

Työelämän tutkimuskeskus

Merkittävimmät julkaisut

Uusimpia julkaisuja:

Tiina Saari & Tuija Koivunen (2022) Tacit knowledge in blue-collar work: how workers use it to fulfil their side of the psychological contract. International Journal of Organizational Analysis 30 (7), 173–183.

Parkatti, Anne & Saari, Tiina & Tammelin, Mia & Villi, Mikko (2022) Framing digital competence in media work - the case of Finland. International Journal of Sociology and Social Policy 42 (13/14), 15–29. 

Walsh, Hanna, Nevalainen, Jaakko, Saari, Tiina, Uusitalo, Liisa, Näppilä, Turkka, Rahkonen, Ossi, & Erkkola, Maijaliisa (2022) Food insecurity among Finnish private service sector workers: Validity, prevalence, and determinants. Public Health Nutrition, 1–29.

Saari, Tiina & Leinonen, Minna & Tapanila, Katriina (2022) Sources of meaningful work for blue-collar workers. Social Sciences 11(1):2.

Antti Saloniemi & Tiina Saari (2022) Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. Tiede & Edistys 47 (4), 282–298.

Saari, Tiina & Koivunen, Tuija & Pyöriä, Pasi & Melin, Harri (2021) Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä. Sosiologia 58 (3) 235–252.

Kaikki julkaisut: Tampereen yliopiston Sole CRIS -järjestelmässä.