Hyppää pääsisältöön

Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.4.2023–1.8.2024
KärkialueYhteiskunta

Hankkeessa tutkimme, miten teollisuustyöntekijöiden joustava toiminta vaikuttaa myönteisellä tavalla yritysten selviytymiseen yllättävissä kriisitilanteissa. Selvitämme, miten metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden työntekijät osallistuvat, ja miten heitä osallistetaan kriisitilanteiden hoitamiseen työpaikoilla ja varautumiseen tuleviin kriiseihin. Kysymme myös, miten työnantajat ja työorganisaatiot mahdollistavat ja tukevat työntekijöiden toimintaa kriisitilanteissa.

Tutkimus auttaa kriisitilanteiden ratkaisemisessa nostamalla esiin työntekijöiden ja työnantajien toiminnan sekä toiminnan vastavuoroisuuden merkityksen. Tutkimuksen tuottamien toimenpidesuositusten avulla työpaikoilla voidaan varautua tuleviin kriiseihin ja arvioida, miten työntekijöiden osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää kriisitilanteissa. Työntekijöillä on työhön liittyvää hiljaista tietoa, osaamista ja kokemusta, joka on tärkeää koko henkilöstön kriisien hallinnan käytäntöjen omaksumisessa.

Tavoite ja tehtävät

1) Selvittää ja kuvata työntekijöiden toimintaa kriisitilanteissa ja tuottaa toimenpidesuosituksia toimijuuden tukemiseksi tulevissa kriisitilanteissa toimintakulttuurin kehittämisen kautta.

2) Selvittää ja kuvata organisaatioiden tapoja osallistaa työntekijät kriistilanteissa ja tuottaa toimenpidesuosituksia työntekijöiden osallistamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen tulevissa kriisitilanteissa.

Hankkeessa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Kyselyaineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton kanssa, kysely osoitetaan teollisuuden työntekijöille ja pääluottamusmiehille. Haastatteluaineisto kerätään haastattelemalla teollisuusyritysten johtajia.

 

Hankkeen tuotokset

Loppuraportti:

Saari, T., Tapanila, K., Otonkorpi-Lehtoranta, K., Pyöriä, P., Melin, H., Myllyniemi, S. & Anttila, A-H. (2024). Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt : Loppuraportti. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3505-2

 

Tieteelliset artikkelit:

Konferenssiesitykset:

  • Kasvatustieteen päivät 23.11.2023 Åbo Akademi, Vaasa: Teemaryhmä ”Aikuiskasvatus ja jatkuva oppiminen”. Hankkeen esitys otsikolla ”Vastavuoroinen joustavuus ja oppiminen osana teollisuusyritysten resilienssiä kriisitilanteissa”.
  • Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 8.2.2024 Helsingin yliopisto: Teemaryhmä ”Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi työssä”. Hankkeen esitys otsikolla ”Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen ja oppiminen osana teollisuusyritysten resilienssiä kriisitilanteissa”.

Blogit:

 

Tutkimusrahoitus

Työsuojelurahasto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Teollisuusliitto

Yhteyshenkilöt

yliopisto-opettaja Tiina Saari, tiina.saari [at] tuni.fi