Hyppää pääsisältöön

Pasi Pyöriä

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet, alana sosiologia

Oma esittely

Olen sosiologian yliopistonlehtori yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa sekä työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa. Opettamisen ohella tutkin työelämää ja työmarkkinoita.

ResearchGate / Tampere University Research Portal

Tutkimuskohteet

Olen tutkijana mm. Työsuojelurahaston (TSR) projektissa Rekrytointiosaaminen ja työntekijöiden hakutaidot yhdenvertaisuuden perustana (2022–2024). Aiemmin olen ollut tekemässä TSR:n rahoittamaa hanketta Duunarit – Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys (2020–2021) sekä TSR:n Pirstoutuvatko työurat? -projektia (2018–2020). Olen myös osallistunut yhteispohjoismaiseen verkostohankkeeseen The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models (The Nordic Council of Ministers 2017–2021 / Co-ordinated by Fafo, Norway) ja sen osatutkimukseen Pillar III – Self-employed, independent and atypical work.

ResearchGate / Google Scholar

Merkittävimmät julkaisut

KIRJOJA:

Mäkikangas, Anne & Pyöriä, Pasi toim. (2023) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta – Muuttuiko Suomi? Helsinki: Gaudeamus. Lehdistötiedote.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi toim. (2020) Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Tampere: Tampere University Press. English summary. TUPin vuoden kirja 2020.

Pyöriä, Pasi toim. (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. Lehdistötiedote. Keskustelua kirjasta Työelämän tutkimus, Talous & Yhteiskunta, Janus, Sosiologia ja Aikuiskasvatus -lehdissä.

Pyöriä, Pasi toim. (2012) Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Pyöriä, Pasi (2006) Understanding Work in the Age of Information: Finland in Focus. Tampere: Tampere University Press (Doctoral dissertation).

Pyöriä, Pasi & Melin, Harri & Blom, Raimo (2005) Knowledge Workers in the Information Society: Evidence from Finland. Tampere: Tampere University Press. Arvio Work and Occupations -lehdessä.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2001) Tietotyö ja työelämän muutos: Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. Tutkimusaineisto FSD1177.

ARTIKKELEITA:

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Jakonen, Mikko (2024) Maahanmuuttajat prekaarina työvoimana. Teoksessa Tuuli Anna Renvik & Minna Säävälä (toim.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023: Näkökulmana väestösuhteet. Helsinki: työ- ja elinkeinoministeriö, 41–54.

Koivunen, Tuija & Pyöriä, Pasi & Saari, Tiina (2023) Job Pride and Work Orientation among Blue-collar Workers in the Finnish Vehicle Industry. International Journal of Sociology and Social Policy 43(13/14): 229–244.

Mäkinen, Niklas & Tanskanen, Jussi & Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2023) Part-time Workers’ Employment Trajectories by Length of Hours and Reason for Working Part-time: An Eight-year Follow-up Study. Sage Open 13(4): 1–16.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Nätti, Jouko (2021) Precarious Work Increases Depression-based Disability among Male Employees. European Journal of Public Health 31(6): 1223–1230.

Saari, Tiina & Koivunen, Tuija & Pyöriä, Pasi & Melin, Harri (2021) Ammattiylpeyden kokeminen ja toiminnan rationaalisuus suorittavassa työssä. Sosiologia 58(3): 235–252.

Riekhoff, Aart-Jan & Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2021) Career Stability in Turbulent Times: A Cross-cohort Study of Mid-careers in Finland. Acta Sociologica 64(4): 437–458.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Riekhoff, Aart-Jan (2021) Career Stability in 14 Finnish Industrial Employee Cohorts in 1988–2015. Nordic Journal of Working Life Studies 11(2): 47–76.

Järvinen, Katri-Maria & Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Lipiäinen, Liudmila & Saari, Tiina (2020) Työurien vakaus ja taantuma: yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut 2007–2015. Työelämän tutkimus 18(2): 81–99. Toimituskauden 1/2019–3/2021 artikkelipalkinnon voittaja.

Pyöriä, Pasi (2020) Työurien tutkimus: Käsitteelliset, teoreettiset ja empiiriset lähtökohdat. Teoksessa Satu Ojala & Pasi Pyöriä (toim.) Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Tampere: Tampere University Press, 97–143.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Nätti, Jouko (2019) Työelämän muutokset ajassamme. Teoksessa Tuula Heiskanen & Sirpa Syvänen & Tapio Rissanen (toim.) Mihin työelämä on menossa? — tutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press, 139–169.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2019) Precarious Work and the Risk of Receiving a Disability Pension. Scandinavian Journal of Public Health 47(3): 293–300.

Peutere, Laura & Ojala, Satu & Lipiäinen, Liudmila & Järvinen, Katri-Maria & Saari, Tiina & Pyöriä, Pasi (2019) Relational Justice, Economic Fluctuations, and Long-term Sickness Absence: A Multi-cohort Study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 45(4): 413–420.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2018) Mobile Knowledge Workers and Traditional Mobile Workers: Assessing the Prevalence of Multi-locational Work in Europe. Acta Sociologica 61(4): 402–418.

Pyöriä, Pasi (2018) Telework. Teoksessa Warney Barf (toim.) The SAGE Encyclopedia of the Internet. Thousand Oaks: Sage, 848–854.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Nätti, Jouko (2018) Palkkatyön laatu 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Torsten Michelsen & Kari Reijula & Leena Ala-Mursula & Kimmo Räsänen & Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 73–86.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Saari, Tiina & Järvinen, Katri-Maria (2017) The Millennial Generation: A New Breed of Labour? SAGE Open 7(1): 1–14.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2016) Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 27–49.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Precarious Work and Intrinsic Job Quality: Evidence from Finland, 1984–2013. The Economic and Labour Relations Review 27(3): 349–367. (Special issue on Rethinking Precariousness and Flexibility).

Pyöriä, Pasi & Saari, Tiina & Ojala, Satu (2016) Kokoaikainen kotietätyö – yleisyys, työn organisointi ja tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus. Työelämän tutkimus 14(2): 185–203.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään? Yhteiskuntapolitiikka 81(1): 31–42.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2016) Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 53(1): 45–63.

Saari, Tiina & Pyöriä, Pasi (2015) Causes and Preconditions for Organisational Commitment in Knowledge Work – A Comparison of Two Expert Organizations. International Journal of Work Innovation 1(3): 271–286.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Nätti, Jouko (2015) Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta? Teoksessa Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila & Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 61–72.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2015) Working around the Clock? The Time and Location of Paid Work in Finland, 1979–2010. Electronic International Journal of Time Use Research 12(1): 73–96.

Koivumäki, Jaakko & Pyöriä, Pasi (2013) Trust in Management under Post-bureaucratic Conditions: The Case of Finnish Civil Servants. Revista Internacional de Organizaciones – International Journal of Organizations 7(11): 111–130.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2013) Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi Eurooppalaisessa vertailussa. Työpoliittinen Aikakauskirja 56(1): 53–64.

Pyöriä, Pasi (2011) Managing Telework: Risks, Fears and Rules. Management Research Review 34(4): 386–399.

Nätti, Jouko & Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu & Anttila, Timo (2010) Suomalaisten palkansaajien kotona työskentely ja työssä liikkuminen. Alue ja Ympäristö 39(2): 53–60.

Pyöriä, Pasi (2009) Virtual Collaboration in Knowledge Work: From Vision to Reality. Team Performance Management 15(7-8): 366–381.

Pyöriä, Pasi (2007) Informal Organizational Culture: The Foundation of Knowledge Workers’ Performance. Journal of Knowledge Management 11(3): 16–30.

Pyöriä, Pasi (2005) The Concept of Knowledge Work Revisited. Journal of Knowledge Management 9(3): 116–127.

Pyöriä, Pasi (2005) Information Technology, Human Relations and Knowledge Work Teams. Team Performance Management 11(3-4): 104–112.

Pyöriä, Pasi (2003) Knowledge Work in Distributed Environments: Issues and Illusions. New Technology, Work and Employment 18(3): 166–180.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2002) Social Contradictions in Informational Capitalism: The Case of Finnish Wage Earners and Their Labor Market Situation. The Information Society 18(5): 333–343.

Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi (2000) Tietotyön lumo ja realiteetit. Yhteiskuntapolitiikka 65(5): 422–433.